Туристическо дружество „Приста“ стартира образователни дейности в рамките на проект „Училище по Природа“, който цели да запознае децата от русенските училища с различните дейности, които могат да практикуват на открито.

Програмата се осъществява под името „Знания и растеж“, а финансовото й обезпечение е възможно благодарение на участието на местната администрация и частни фирми.

Предвидено е да се проведат редица срещи и занимания, които да изведат децата в местностите извън града, като учениците от 5 клас в ОУ „Любен Каравелов“ вече се срещнаха с пътешественика Петър Ванев, спелеолога Сашо Попов и планинския водач Михаил Михов.

Благодарение на времето, прекарано с тримата, децата научиха повече за всички видове планинска екипировка, как и в какви случаи трябва да я използват.

По време на излетите на децата бяха представени и различните дейности на туристическото дружество, в които могат да се включат и след края на програмата.

Леки преходи с представяне на нужната екипировка

На децата от пети клас беше предложен повече от интересен маршрут – пешеходен поход от местност Касева чешма до хижа Минзухар.

Там те имаха възможност да преминат през въжена градина, организирана от членове на Спелеоклуба към ТД „Приста“.

В мероприятието се включиха над 15 ученика, които бяха поверени на грижите на Михаил Михов и Петър Ванев.

В рамките на градските условия в Парка на Младежта се проведе и демонстрация на планинска и бивачна екипировка пред учениците от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ", на която бяха засегнати и множество екологични аспекти от придвижването сред дивата природа.

Планираните дейности са до края на ноември

Организаторите от ТД „Приста“ могат да се похвалят с дългогодишен опит в сферата на туризма, неформалното образование, екологията и преживяванията на открито.

Целта на настоящата програма е да се засили интереса на децата и подрастващите към природата и начините, които можем да изберем, за да прекараме времето на чист въздух и по максимално пълноценен начин.

До края на месец ноември е планирано да се осъществят още две акции. Учениците, които са поканени да вземат участие, са от МГ Баба Тонка, Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, СУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ, както и с КСУДС Русе – Комплекс за социални услуги за деца и семейства.