Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев изпрати писмен въпрос до Европейската комисия, като искането му е да се разгледат постъпилите сигнали за нарушаване на правата на българските граждани относно социалното осигуряване в Кипър.

Основното забавяне идва от страна на Кипър

По мнението на зам.-председателя на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, български граждани са станали жертва на сериозни закъснения в издаването на формуляр U1 в някои от държавите-членки, сред които и Кипър, което може да окаже съществено влияние на статуса и правата им.

Въпросният формуляр позволява регистриране в бюрата по труда и дава право за получаване на помощи и пенсии в други страни от ЕС.

С ненавременното му издаване нашите сънародници могат и вече са изпитали сериозни проблеми, във връзка с осигуряването си в чужди държави.

При преместване в друга държава документите се бавят с месеци

Припомняме, че според европейските разпоредби на Регламент 883/2004 за съгласуваност на социално осигурителните схеми в ЕС, лицата, които са придобили права за безработни в една държава-членка, биха могли да получават помощи за безработни в друга страна от Общността.

Всички права, които произтичат от това и размерът на обезщетенията се определят съгласно правилата на новата страна, в която пребивават хората.

За да могат да се възползват от социалните помощи или обезщетения е нужно да се предоставят справки за изминали периоди, които в случая се издават с големи закъснения. За доказване продължителността на тези периоди се издава формуляр U1.

В случаите, в които има забавяне на издаването на този документ се забавя и разглеждането на цялата документация, което отлага във времето и получаването на обезщетение за безработица или пенсия в друга държава-членка.

Емил Радев е пояснил в детайли до какво води всичко това и е поискал обяснение, от което да стане ясно защо се бави издаването на формуляр U1 с над 6 месеца.

Евродепутатът настоя ЕК да проучи и дали тази практика представлява препятствие за свободното движение на работници в ЕС, както и да вземе необходимите мерки за решаване на проблема.