Стартира процедурата по подмярка „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

Това става ясно от думите на зам. министъра на земеделието, храните и горите Лозана Василева, която беше на посещение в община Кула.

Тя допълни, че в общината към този момент са постъпили инвестиции в размер на над 11 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони.

Процедурата, която ще стартира всеки момент, има за цел да осигури подкрепа в частта, в която трябва да се внедрят иновативни решения в различни земеделски практики.

Именно тази подмярка ще осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в производството.

Лозана Василева поясни, че бюджетът, който е определен, е на стойност 20 милиона евро, като 10% от тях ще бъдат насочени като целева подкрепа за сектор „Животновъдство“.

Иновациите ще помогнат и за борбата с различни болести

Иновативните решения и мерки трябва да имат за цел подобряване и превенция на здравословното състояние на животните.

Това ще даде възможност на стопаните да разработват и тестват различни и нови практики, процеси и технологии.

По думите на Василева, тези мерки и промените, които се целят ще помогнат и за преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в животновъдните стопанства в страната, както и минимизиране на рисковете за в бъдеще при повторна поява на болести като АЧС.

Овцевъди и козевъди получиха 16 млн. лв. за 2019 година

Държавен фонд „Земеделие“ преведе на селските стопани първия транш от общо 15 775 520 лева на 6 963 животновъди, които са заявили участие в Схемата за преходна национална помощ за овце-майки, кози-майки, обвързана с производството в рамките на Кампания 2019 година.

Ставката за плащане за едно допустимо за подпомагане животно за първи транш е определена да бъде в размер на 20 лева.

Право на подпомагане по тази схема имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки или кози-майки и които отговарят на всички останали описани изисквания по реда за прилагане на схемите за директни плащания.