Министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността кмет на община Враца Мария Попова и управителят на „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД Виктория Начева подписаха договор, който ще модернизира градския транспорт в града.

В рамките на проекта ще бъдат закупени 13 нови автобуса, които за задвижват с електрическа енергия, както и 9 нови тролейбуса, които ще обслужват най-натоварените линии на градския транспорт.

Нови превозни средства и интегрирана система за таксуване

Предвижда се доставка и монтаж на 13 станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за бързо зареждане.

За да се експлоатират новите превозни средства ще се наложи оптимизиране и внедряване на интегрирана система за управление на транспорта за електронно таксуване и за информация на пътниците в реално време.

Проектът се финансира със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Общият размер на инвестициите е в размер на 32 милиона лева.

С изпълнението на проекта се очаква да се намали количеството на фини прахови частици, които се генерират от обществения транспорт в значителни мащаби, което да подобри качеството на въздуха в града.

По-чист въздух и за Стара Загора

Министър Нено Димов подписа и договор с изпълняващия длъжността кмет на община Стара Загора инж. Янчо Калоянов и управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД инж. Димитър Авджиев.

В Стара Загора ще бъдат доставени нови 33 електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции.

На територията на тролейбусното депо предстои да бъдат изградени две комплектни трансформаторни станции с прилежащата към тях закрита разпределителна за захранване на зарядните станции.

С изпълнението на тези мерки и тук се очаква значително намаляване на вредните емисии и фини прахови частици в Стара Загора.

Така животът на над 130 хиляди жители на общината ще се подобри значително, спрямо сегашния момент.

Общата инвестиция е близо 53,8 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездно 44,9 млн. лв., а срокът на изпълнение на дейностите е 40 месеца.