Столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че предстои увеличаване на данъците върху автомобилите с по-нисък екологичен стандарт, както и данъка върху възмездно придобиване на имущество.

Всички планирани промени ще влязат в сила още през 2020 година, като за целта ще бъдат приети промени в Наредбата за местните данъци и такси, която ще бъде внесена за разглеждане в Столичния общински съвет.

Предложението е пряко насочено към подобряване на качеството на атмосферния въздух и ще обхване както автомобилите с най-ниските екологични стандарти, така и тези с най-голяма мощност.

По думите на Фандъкова е справедливо най-големите замърсители да плащат повече.

В правомощията на всяка община е да определя правилата по които се изчисляват данъците и това са двата компонента, които подлежат на актуализация.

Йорданка Фандъкова разказа повече за всички новости на пресконференция, на която присъства и заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов. Двамата обобщиха планираните промени по следния начин:

  • За колите с най-малка мощност увеличението е от 3 до 10 лв., като то е за автомобилите с по-ниски екостандарти;
  • За автомобилите до 100 конски сили, които са най-масовите в нашия град, увеличението е между 7 и 40 лв., като 40 лв. е за колите с екостандарти 0, 1 и 2;
  • За автомобилите със стандарти 3 и 4 увеличението е със 17 лв.

Планираните приходи на Столична община с увеличаването на данъците се очаква да бъдат в размер на около 18 милиона лева.

Допълнителните средства ще бъдат вложени в подобряване на градския транспорт и възстановяване на паркове и градини в кварталите.

Дончо Барбалов поясни, че в София има регистрирани около 180 хиляди автомобила, които отговарят на „Евро 5“ и „Евро 6“, което е доста малко на фона на целия автопарк.

Не се планира да има увеличение на компонента мощност за около 360 хиляди автомобила, които са с мощност до 74 киловата, което е около 90 конски сили, обясни той.

Данъчни облекчения ще се ползват при следните случаи

  • Автомобили с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и съответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – данъкът се заплаща с от 20 до 40 на сто намаление по решение на общинския съвет;
  • Превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологичните категории „Евро 3“ и „Евро 4“ – данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;
  • Превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. и съответстващи на екологичните категории „Евро 5“ и „Евро 6“ – данъкът се заплаща с 60 на сто намаление.

Без данъци са следните автомобили

  • Леките коли, собственост на лица с намалена работоспособност – от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW;
  • Автомобилите, на които е прекратена регистрацията;
  • Излезлите от употреба моторни превозни средства, за които с нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване.