Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ сигнализира ВАП за издадени разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на плаж "Смокините -север", съобщиха от пресцентъра на ДНСК.

От там уточняват, че началникът на дирекцията арх. Влади Калинов е подал сигнала до Върховна административна прокуратура във връзка с издадени от главния архитект на община Созопол пет разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж "Смокините -север".

В одобрените инвестиционни проекти за посочените в сигнала обекти, по-конкретно в част "Конструктивна" е предвидено сглобяемо строителство.

Легален ли е строежът

От ДНСК припомнят легалната дефиниция за строителни и монтажни работи, регламентирана в допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и посочват, че от заложените в проектите габарити на посочените в сигнала съоръжения и начина на тяхното изработване, категорично може да се твърди, че обектите са проектирани като "монтажен строеж", а не като "преместваем обект".

В сигнала на началника на ДНСК е посочено, че издадените от главния архитект на община Созопол разрешения за поставяне легитимират извършването на строителство на територията на морски плаж "Смокините - север", създавайки правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти, се посочва в съобщението.

РДНСК Бургас е изпратила покана за съставяне на актове на гл. архитект на община Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж "Смокините-Север", информират от ДНСК.

Природозащитници качиха снимки как продължава да се строи

Отново напрежение край плаж „Смокиня”. Природозащитници качиха в социалните мрежи снимки на бетонни блокчета, сложени върху пясъка. Настояват да започне проверка и пясъчната ивица да бъде освободена от елементите.

Концесионерът на плажа обясни за NOVA,че няма унищожаване на плажна ивица или дюни. Блокчетата ще бъдат вкопани в пясъка, за да се поставят върху тях основите на три временни заведения на мястото на разрушените преди месец и половина.

По разпореждане на министър Стела Балтова Министерството на туризма ще извърши незабавно документална проверка и инспекция на място на морски плаж „Смокините-север“, съвместно с органите на РДНСК, за да се установи има ли нарушение на законови и договорни изисквания от страна на концесионера, се казва в позиция на ведомството.

При предходна проверка е установено нарушение на основни договорни задължения при стопанисване на обекта на концесия в съответствие с предназначението му за нуждите, за които е предоставен и е наложена неустойка в размер на 5% от размера на концесионното възнаграждение за 2021 г., заявяват още от министерството.