Във връзка с началото на новия ловен сезон на местен дребен и едър дивеч, както и груповият лов на дива свиня, служба КОС поясни на ловните дружинки новите правила и припомни старите.

Всички необходими мерки за нормалното протичане на ловния сезон са взети, уверяват от полицията.

От страна на представителите на сектор „Контрол на общоопасните средства“ в ГД „Национална полиция“ организираха срещи с ръководителите на ловните дружинки по места от съответните областни дирекции на МВР и СДВР.

Целта на проведените срещи е за пореден път да се припомнят всички мерки за безопасното транспортиране и боравене с оръжия.

При извършения анализ от страна на експертите на сектор КОС-ГДНП е установено какви са най-честите причини за възникналите инциденти в миналото. Сред тях се открояват:

  • Стрелба по шум или неясно видима цел;
  • Използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;
  • Неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;
  • Самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;
  • Употреба на алкохол и упойващи вещества.

3 загинали и 12 ранени през изминалия ловен сезон

По данни на ГД „Национална полиция“ физическите лица, които са притежатели на разрешително за носене на оръжие с ловни цели, са 127 515.

По време на ловни инциденти през изминалия ловен сезон са ранени 12 души, от които за загинали трима ловци.

За пореден път припомниха правилата

В тази връзка от ГДНП за пореден път припомнят основните правила за безопасно поведение по време на групов лов. Всички, които вземат участие в груповия лов, трябва задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят.

По време на ловните излети трябва стриктно да се съблюдават правилата за пожарна безопасност и всички предписани правила за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети.

През времето, в което оръжията се транспортират, контролът трябва да е повече от стриктен. Всички оръжия трябва да се пренасят в затворени транспортни куфари или калъфи с поставено заключващо устройство на спусъка и задължително без патрони в патронника.