Високи стойности на веществата нитрати, нитрити, както и амониев азот са открити във водата, плувайки заедно с животинския свят в нея. Тези факти бяха уточнени лично от здравния министър на България.

Малко конкретни факти

Здравният министър проф. д-р Костадин Ангелов обяви, че пробите от канала на река Марица, от който при водопой пред изминалите дни загинаха общо 28 крави, собственост на хора, развиващи дребен бизнес в региона, са показали, че има високи стойности на нитрати, нитрити и амониев азот. Това са и веществата, които най-вероятно са убили животните, пили от реката.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров уточни допълнително, че завишението в канала е било 350-360 пъти над нормите, които са приети за официални.

„Тази вода не изтича с такива превишения в Марица. Показанията надолу по течението са чисти. След инцидента от канала са взети проби цели четири пъти и в момента сме се погрижили там да тече напълно чиста вода”, уточни още министърът на околната среда и водите.

„Имаме предприятие, което произвежда торове. Намери ли сме част от торовете, където са умрелите животни. Притесненията ни бяха да няма пестициди, които да влияят на реката, досега не са открити стойности, които да доказват притесненията ни.”, обясни още Димитров.

Днес ще бъде пуснато водозахранването към осем села

„Водата, която ще започне да чете по чешмите на всички хора, може да се използва само за битови нужди. Не може да се употребява за готвене, както и не се препоръчва пиене.

След като бъде пусната, ще минат органите на РЗИ, като ще вземат проби стриктно, от всяка домашна чешма. Когато докажем, че водата е абсолютно безопасна за консумация, тогава ще дадем разрешение на хората да започнат да я използват и за питейните си нужди.”, уточни здравният министър.

Проф. Ангелов допълни още, че първите извори, които ще бъдат пуснати, са Райново, Злато поле и Брод. С тях Димитровград ще бъде изцяло захранен, които ще реши част от големия проблем с липса на течаща вода по тръбите на голям регион.

Към засегнатите от водната криза райони ще бъдат изпратени 80 000 литра минерална вода, която да потуши недоволството на тамошните жители, че нямат откъде да вземат вода за пиене. Припомняме, че пробите бяха взети вчера, а днес вече има някаква конкретна прогноза какво ще се случва.

Според министрите, отговорни за тази ситуация, поставянето на ясен план ще скъси значително времето, в което регионът да се възстановява от проблема.