Столичният кмет Йорданка Фандъкова и кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков извършиха съвместна проверка на ремонтните дейности на детските заведения на територията на квартал „Дружба“.

Проверката започна във филиала на 108-ма детска градина „Детско царство“, в която е извършен основен ремонт. Сградата е изцяло санирана и след извършеното вътрешно преустройства ще бъде готова да приеме децата за новата учебна година. Предвидено е в нея да се поберат групите с деца на възраст от 1 до 3 години.

Ще бъде открита допълнителна яслена група

Благодарение на извършеното вътрешно преустройство на помещенията е възможно да се открие допълнителна яслена група. По този начин от Общината се надяват да спомогнат за решаване на проблема с недостигащите места в детските заведения.

Йорданка Фандъкова разговаря с директора на детската градина Надя Йовчева и пое ангажимент през следващата година да бъдат отпуснати средства и за ремонта на основната сграда на детското заведение, както и за прилежащите съоръжения за игра на открито.

Основен ремонт, както и реконструкция, е извършена в сградата на 96 детска градина „Росна китка“. Директорът на детската градина каза, че предстои официалното откриване и пускане в експлоатация на 16 септември по време на срещата си с Фандъкова.

Извършва се цялостно саниране

Реконструкцията започна през 2018 година, като през това време е изградена пристройка за още две групи – една яслена и една градинска. Изграден е и напълно нов физкултурен салон, в който децата могат да играят и спортуват.

По време на ремонтните дейности е извършено основно укрепване на сградата. Подменени са подовите настилки, ВиК и електроинсталацията, както и отоплително-вентилационната система.

В двора на детската градина са изградени 12 напълно нови площадки за игра с нови съоръжения, съобразени с всички изисквания.

Като голяма новост може да се отчете и реконструкцията на 36 детска градина, при която ще бъдат използвани етернитови панели. През последните години основен ремонт е извършен в голяма част в детските заведения на територията на община „Искър“.