Вече е факт единният информационен портал за коронавируса. Платформата ще е с подкрепата на Министерски съвет.

Целта на портала е да представя и разпространява информация относно събитията около коронавируса.

Също така, вътре ще се срещат и мерките, които предприема Изпълнителната власт в борбата срещу вируса. Ще има и издадени документи, когато е необходимо.

"Сред основните ни цели е, в огромния обем от информация, с която сме залети, да отделим само официалната. Само тази, която е произведена от публичните институции", заяви Красимир Божанов, директор на дирекция "Модернизация на администрацията".

По думите му се разбира още, че сайтът ще се обновява всеки ден на всеки час, а информацията навсякъде в портала ще е адаптирана за потребителите.

Друга основна цел е да могат граждани и бизнес да са максимално улеснени в търсенето на официална информация относно вирусната инфекция, заляла света преди повече от три месеца.

Кой участва в създаването?

Порталът е създаден абсолютно безвъзмездно от "Информационно обслужване". Координацията по събиране и обобщаване на информацията е направена от екип на Министерски съвет.

Основната линия, по която е разработен сайта, е това да е лесен за употреба от всеки в страната. Разположени са няколко рубрики.

В рубрика "Документи", могат да се открият публикувани всички последни заповеди, влезли последно в сила. Качени са и най-важните образци, които се ползват активно от гражданите.

В рубриката "Въпроси и отговори" се намират тези въпроси, които са изпратени от институциите като най-често задавани. Целта е да се обогати обратната връзка с гражданите.

Създадена е и секция с телефони и връзки за контакт, в която са обобщени всички възможни контакти на държавните институции. Статистиките на Оперативния щаб също ще се съобщават в портала.

Извод

Можем да заключим, че всичко направено в този портал до момента е повече от полезно. Браво на онези, сетили се да го създадат.

Обществото имаше нужда от подобна обща платформа за всички. Сега няма да има вечно не разбрали и не прочели. Никой няма да е глобен „неправомерно“.