Всекидневно се пише за предлагането и достъпността на масовия клиент до българска продукция в магазините.

По телевизията ежечасно се говори за промени, приемане на мерки само и само българският производител да има сцена, на която да поднесе продукцията си на пазара.

Поредните четири мерки за подпомагане на земеделския сектор, квалифицирани като спешни, внесе в Министерския съвет вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Предложенията не са само лично негови.

Те са написани в колаборация с производители на плодове, зеленчуци и прославилата ни в цял свят маслодайна роза.

Аграрният експерт и производител Красимир Крумчев има своя специален принос в изработването на предложенията.

Предложенията и тяхната същност

За разглеждане и евентуално приемане са внесени забрани за внос на чужди продукти за срок докато не се изчерпат българските такива, безпрепятствено придвижване на работници до земеделски обработваеми земи, достъп на собствениците на земи до тях и разширяване на мярката 60/40.

Със служебни бележки, съдържащи маршрут и списък на пътниците, да се легитимират водачите на транспортните средства със сезонни работници.

Бележките трябва да са издадени от юридически лица със съответния предмет на дейност или от регистрирани земеделски стопани, се среща още в предложението на Каракачанов.

Каракачанов отправя предложение директно към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

То е свързано с това да се внесат промени в издадените заповеди за извънредното положение за транспортните средства.

Молбата е за промяна така, че ако превозните средства са дезинфектирани от населените места, от които тръгват, а работодателите осигурят лични предпазни средства – ръкавици и маски на своите шофьори.

Исканията на Каракачанов и компания са промените да влязат в сила от 15 април 2020 г.

Защо се прави всичко това?

Целта на внесените промени е да подпомогне засаждането, отглеждането и прибирането на земеделската продукция (реколта), осигуряваща тазгодишното препитание на българското население в условията на обявената пандемия от COVID-19.

От други политически формации одобриха предложенията. Сега остава те да се разгледат на спокойствие от съответните отговорни органи и да се гласуват дали ще влязат в сила, или не.