В събота се проведе извънредно заседание на Конституционната комисия, което продължи 6 часа. Времето не стигна за да бъде обсъдено всичко, затова се наложи продължение на заседанието от още час в неделя.

След общо 7 часовото извънредно заседание на Конституционната комисия бяха приети промени в основния закон на второ четене. Това е шестата поправка в Конституцията и петата, която е обвързана с частта за съдебната власт.

Текстовете, които бяха обсъдени са внесени от коалицията „Продължаваме промяната“ – Демократична България, ГЕРБ и ДПС на второ четене. Предложените поправки в Конституцията бяха приети след направени минимални редакции от експерти и конституционалисти от обществения съвет.

Според процедурата се очаква в следващите 5 дни предложенията за поправки да влязат в пленарната зала за второ и трето гласуване.

Какво включват приетите поправки в Конституцията

Един от текстовете от законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията включва процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Според поправката президентът може да назначава измежду председателя на Народното събрание, председателя на Върховния касационен съд, управителя и подуправителя на Българската народна банка, председателя или заместник председателя на Сметната палата или омбудсмана или негов заместник.

Тази поправка беше приета с шест гласа „за“, три гласа „против“ и нула „въздържал се“.

Депутатите също приеха текстове, които са свързани с казуса за двойно гражданство на народни представители и министри. Измененията в Конституцията, които са обвързани с позволението за избора на народен представител с двойно гражданство бяха приети.

Приетото изменение гласи, че за народен представител може да бъде избран български гражданин, който има и друго гражданство, но е живял през последните 18 месеца в страната.

Една от най-обсъжданите промени в основния закон засяга смяната на датата на националния празник на страната. Предложението националния празник да бъде променен от 3 март на 24 май е тема за дебат от много време.

На извънредните заседания през събота и неделя депутатите взеха решение да отхвърлят идеята за датата на националния празник на страната да бъде променена.

Другите промени в основния закон, които бяха приети са свързани с назначаването и освобождаването на председателя на Върховния административен съд и председателя на Висшия касационен съд. Според приетите промени тези лица се назначават или освобождават от президента по предложение на Висшия съдебен съвет. Това се случва с указ от президента, който се издава в седем дневен срок.

Главният прокурор също се назначава и освобождава от президента на страната по предложение на Висшия прокурорски съвет за срок от 5 години без право на повторно избиране. Кандидатурата си за поста на главен прокурор могат да издигат трима от членовете на Висшия прокурорски съвет и също министъра на правосъдието.