Водачите на превозни средства, които не са платили глобите си за различни нарушения, да нямат достъп до административните услуги на държавата е само част от посочените препоръки в Доклада за състоянието на безопасността на движението по пътищата в България, който бе публикуван за обществено обсъждане.

Проектът може да бъде разгледан на сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и ще бъде използван като основа за промените залегнали в Стратегията за пътна безопасност в хоризонт 2021 – 2030 г.

Предвижда се ускоряване на връчването и събиране на глобите

Установено е, че всички настоящи процедури по събиране на наложените глоби не са ефективни. Наред с това водачите не се дисциплинират от тях и на практика ефект от действията на пътните полицаи няма.

Препоръчва се да се намали значително срокът за връчване на фишовете и актовете за различните нарушения на пътя. За да има ефективност при събиранията се предлага на изходните ГКПП водачите да бъдат проверявани за неплатени задължение, като това ще важи и за чуждестранните граждани.

Предлага се и всички автомобили на Пътна полиция да бъдат снабдени с ПОС терминали, за да могат глобите лесно да бъдат плащани на място.

Наред с това се планира с предложените промени приоритетно да се изгради пълно обезпечаване на магистрала „Тракия“ с камери за скорост.

Пътищата все още не са в задоволително състояние

Докладът съдържа и анализ на развитието на пътната инфраструктура у нас през последните 10 години, който установява значителното разширение и подобрение на пътищата.

Отчита се и фактът, че все още не е достигнато желаното и от гражданите и от държавата ниво на състоянието на пътната мрежа. Това се дължи основно на възрастта на съоръженията, като повечето от тях са изградени преди повече от 20 години.

От страна на ДАБДП е дадена препоръка с оглед на това, че състоянието на пътните артерии е незадоволително и да се прехвърли към тях одита и проверките не само на магистралите, но и на всички останали пътища в страната.