В момента тече активна подготовка за зимния сезон, който от страна на водачите на МПС най-често означава смяна на гумите.

Неминуемо се налага да купувате нови гуми, ако старите са амортизирани до степен, в която не могат да се ползват.

Имайте предвид, че при закупуването на нови гуми от сервиз, в който ще извършат подмяната, ваше право и задължение на сервиза е да приемат за рециклиране старите ви гуми. Това става безплатно и не се налага доплащане от ваша страна за извършената услуга.

Ето адресите, на които може да предадете гумите си

В тази връзка като допълнителна услуга към гражданите от Столична община е сключен договор за приемане на излезли от употреба гуми с „Норд гуми“ ЕАД.

Площадките, на които това може да се направи, се намират на следните места: бул. "Илиянци" № 6, жп гара София-север и в район "Банкя", ул. "Райко Даскалов" № 51.

На посочените адреси имате право да предадете общо 8 гуми годишно, но не повече от 4 брой на веднъж.

Санкции за нерегламентираното изхвърляне

Изхвърлени до или в контейнерите за отпадъци в зелени площи и на нерегламентирани места, излезлите от употреба автомобилни гуми замърсяват околната среда и не подлежат на рециклиране по безопасен начин.

Това важи с пълна сила и за изгарянето на всички типове гуми, при което се отделят вредни и опасни вещества, които са опасни за здравето на хората.

В Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община е предвидена забрана за изхвърлянето на стари автомобилни гуми във или около съдовете за отпадъци.

Това важи и за всички зелени площи или на други места за обществено ползване, както и санкциите за нарушителите.

За изпълнението на Наредбата ще следят служителите на инспектората, които за зимния сезон са планирали значително по-чести проверки.

Глобата, която предвиждат приетите нормативни актове за в размер на от 300 до 1000 лева за физическо лице и от 1400 до 4000 лева за юридическите лица.