От 13 март до 13 април новорегистрираните безработни българи в Бюрата по труда са надхвърлили 80 000 души (82 409). Това сочат предварителни данни на Агенцията по заетостта.

В началото на тази седмица се наблюдава рязко покачване броя на хората, останали без работа.

Само за един ден – на 13 април по предварителни данни те са общо 4 902 души, като 3 249 от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса.

За да направим сравнение, броят на новорегистрираните за един ден в края на предишната седмица – на 10 април 2020 г., е бил 3 866.

Може би не е изненада за никого, че най-голям е делът на освободените от туризма, хотелиерството и ресторантьорството – 39,1% от всички новорегистрирани след въвеждането на извънредното положение.

Следващите в класацията

Следващата позиция е заета от сектор търговия – с 18,8% и преработвателната промишленост – с 14,9%. Транспортът генерира 4,5 процента от новите безработни.

Среднодневният брой регистрирани за периода от началото на извънредното положение до 13 април е 3 746 души, при 1 334 среднодневно преди въвеждането на извънредното положение на 13 март.

След като са наяве подобни данни няма как да не разберем, че коронавирусът ще нанесе огромни следи по икономиката.

Решение?

Преди няколко дни правителството прие решение за одобряване на „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“.

Според информацията, подадена от Министерски съвет, кредитите са еднократни и максималната им сума е в размер на 4 500 лв.

Програмата е разработена от „Българска банка за развитие“ АД и е с бюджет от 200 милиона лева. Проектът ще бъде обезпечен със средствата, дошли от увеличението на капитала на „Българска банка за развитие“ АД.

Тези безлихвени кредити ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период.

Лицата няма да бъдат ограничавани от възможността за предсрочно погасяване на дълга, за което няма да се дължи такса или комисиона за това.