Над 1200 деца от Пловдив се обучават по системата на Мария Монтесори, става ясно от думите на заместник-кмета по образованието в града Стефан Стоянов. Това са около 10% от всички деца, които посещават общинските детски градини.

Стефан Стоянов заяви това по време на отчета си с резултатите, които са постигнати по програма „Монтесори“, която тече вече четвърта поредна година.

Това по неговите думи е фундаментална промяна в образователната система, а с него се съгласиха и всички присъстващи директори, учители и родители от „Монтесори“ детски градини и училища.

Те коментираха предизвикателствата в прехода от традиционните методи за обучение и възпитание към алтернативните.

Децата се учат на самостоятелност и различни умения

Директорът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Таня Николова разказа, че благодарение на този метод децата не просто научават урока, но и придобиват знания, които им помагат в практиката и решаването на проблеми.

Стефан Стоянов допълни, че трябва да се даде пример на децата, че могат да бъдат самостоятелни и това да е подкрепено с действия в различни аспекти на престоя им в детското заведение.

С делегирането на права и задължения, децата стават значително по-отговорни и това доказано им помага.

Педагозите получиха удостоверения за придобитите знания

По време на дискусията бяха връчени и 25 удостоверения на педагози, които успешно са завършили курсове към НБУ за въвеждане на „Монтесори“ педагогиката в работата с деца 3-6 години и за работа с ученици в 1-4 клас.

Специалистите от Детска ясла „Палечка“ от район „Северен“ получиха своите сертификати за завършили курса за въвеждане на метода на Монтесори за деца в яслена възраст.

Община Пловдив е първата в България, която въведе обучение по метода на Мария Монтесори в държавните детски градини и ясли.

След тригодишния период на изпълнение на програмата, методът е въведен в седем детски градини, 2 училища и 1 детска ясла.

От началото на календарната 2020 г. предстои въвеждането му във втора ясла, като екипът е преминал специализирано обучение и предстои създаването на Монтесори среда в пространствата на групите.

Към настоящия момент по програмата са обхванати общо 1234 деца, които са разпределени основно в детските градини и по-малка част в училищата и яслите.