Община Пловдив за поредна година взема участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Всички планирани дейности ще се осъществят в периода от 18 до 22 ноември.

През тези дни ще има различни кампании, които ще помогнат на гражданите да събират и предават разделно боклука си, за да може да се рециклира той правилно.

Специално внимание ще се обръща на опасните отпадъци, които изискват особено третиране.

В това число влизат и излезлите от употреба автомобилни гуми, негодните за употреба батерии и отработените масла.

Две площадки за отпадъци на разположение на гражданите

Всички жители на Пловдив могат да предават гуми и масла на специалната площадка, която се намира на ул. „Георги Бенев” №4 в район „Северен“ в часовете от 9 до 17.

Призивът на общинската администрация е гражданите да осъзнаят, че усилията за чиста околна среда са съвместни и всички трябва да подхождат отговорно към предаването на отпадъците и това да не е само в рамките на кампанията.

Всички останали опасни отпадъци, които може да имат домакинствата, могат да бъдат предавани на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, която се намира в базата на ОП „Чистота“ на ул. „Даме Груев“ № 64А в район „Южен“.

Предаването на стари гуми е безплатно

Във връзка с изискванията за сезонна смяна на гумите се напомня на всички търговци на гуми, че са длъжни да приемат излезли от употреба гуми (ИУГ), като за тази услуга не трябва да се искат пари от гражданите.

Това важи и за всички места, на които се извършва смяна на гумите.

Забранено е депонирането на цели и нарязани ИУГ, както и изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане.

Гражданите, които изхвърлят старите автомобилни гуми на непозволени места, също следва да бъдат санкционирани, като глобата е от 300 до 1000 лв., а за нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране – от 2000 до 5000 лв. При второ нарушение размерът на глобата става двоен.

Ако гражданите забележат палене на гуми може да подадат сигнал на телефонния номер на Пловдивския инспекторат – 6111, както и във всички районни полицейски управления.