На 1 ноември отбелязваме Деня на Народните будители, като това се прави, за да отдадем заслужен почит на делото на всички книжовници, както и на хората, които са посветили живота си в борбата за национално освобождение.

На този ден изразяваме своята благодарност към хората съхранили моралните ценности и помогнали на народа ни да премине през всички трудни моменти, за да се съхрани като нация.

Имената на хората, които влизат сред народните будители са тези на Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов, Григорий Цамблак, Неофит Бозвели, Васил Априлов, братя Миладинови, Георги Раковски и още безброй други.

Заслужено място и като пръв народен будител на българската нация е Паисий Хилендарски.

Преди повече от 200 години именно той написва „История Славянобългарска”, която утвърждава историята ни и наред с това пробужда чувството на национална гордост.

Началото е поставено преди повече от 110 години

За пръв път празникът е отбелязан през 1909 година в град Пловдив. През 1922 година от страна на Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, е внесено предложение в Министерски съвет, с което се поставя началото на честването на 1 ноември като Ден на българските народни будители.

През 1923 година с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.

В периода от 1922 до 1945 година това е общодържавен празник, който за съжаление е отменен с промяната на властта, породена от събитията на 9 септември 1944 година.

Едва през 1992 година 26-тото Народно събрание предприема нужните мерки, за да върне празника в календара на официалните държавни събития. По традиция този ден е неучебен за всички ученици и учители в цялата страна.

За празника отварят вратите на президентството

За поредна година от страна на администрацията на президента ще бъдат отворени вратите на президентската институция за гражданите, по случай празника. Интервалът, в който може да се влезе е от 10:30 до 16:30 часа.

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще приемат лично първите гости на "Дондуков" 2.

По време на посещението си гражданите ще могат да разгледат Гербовата зала, кабинетите на президента и на вицепрезидента, Огледалната зала, както и президентската библиотека.

За да се усети празничния дух в Гербовата зала ще бъде изложен първият препис на "История славянобългарска", направен от Софроний Врачански три години след завършването на оригинала от Паисий Хилендарски през 1762г.