Контролът на автомобилния транспорт, по-добре познат като КАТ, отговаря за спазването на правилата и закона за движение по пътищата.

Но в градския фолклор тази държавна институция има особен статут, който е произвел не една или две забавни истории.

Въпреки всичко сблъскването с КАТ е неизбежно, независимо дали става под формата на проверка от някой служител на Пътна полиция, плащане на глоба след нарушение по пътищата или най-стандартна регистрация на моторно превозно средство.

Добрата новина за всички шофьори е, че Министерството на вътрешните работи разработи и пусна в експлоатация електронна система, в която всеки вече има възможност да получи информация онлайн за всички глоби и задължения, които дължим към КАТ.

Проверка на глоби и задължения - за какво можем да използваме системата

Пълният списък на услуги, за които можем да използваме онлайн системата, включва:

 • Проверка за глоби към КАТ по ЕГН;
 • Проверка за глоби към КАТ по регистрационен номер;
 • Проверка на акт;
 • Проверка на хартиен и електронен фиш към КАТ;
 • Задължения към кат;
 • Справка в КАТ по ЕГН;
 • Проверка на СУМПС (шофьорска книжка) по ЕГН;
 • Проверка за нарушения;
 • Проверка на глоби за превишена скорост;
 • Проверка на наказателни постановления в КАТ;
 • И всичко останало, което може да послужи като информация за шофьорите на МПС.

Новата система на КАТ – какво да очакваме

Както при всяка една система, разработена и поддържана от държавна институция, тук също имаме основания да гледаме с повече съмнение и недоверчивост. Засега, обаче, онлайн системата на КАТ работи добре и без сериозни проблеми.

От Съюза на българските автомобилисти също потвърждават, че услугите на системата на КАТ се осигуряват нормално и безпроблемно.

Друга приятна изненада, е че освен проверките на глоби и задължения към КАТ, чрез онлайн системата ще имаме възможност да плащаме тези задължения. За плащането на наказателно постановление трябва да се следват няколко стъпки:

 • Първо се попълва номерът на постановлението, както и датата, на която е съставено;
 • Трябва да се попълни и точният размер на глобата. Имайте предвид, че разликата е за сметка на потребителя;
 • Трите имена и единен граждански номер на задълженото лице;
 • Банкова сметка (най-често посочена в самото наказателно постановление), по която да бъдат преведени финансовите средства.

Плащането на задължение по фиш има сходна процедура, с няколко малки разлики:

 • Трябва да се въведат данните на фиша, които са номер, серия и дата на издаване;
 • Посочва се пълният размер на глобата;
 • Данни на задълженото лице;
 • Банковата сметка, по която ще бъдат преведени парите (посочена е във фиша).

Няколко неща, които шофьорите трябва да имат предвид

Въпреки, че в голяма част от времето самата системата работи добре, все пак бяха докладвани проблеми, изразяващи се най-вече в липсата на адекватна комуникация между останалите държавни институции и респективните им онлайн системи.

Така например има случаи, в които на някой шофьор е бил издаден акт за нарушение, докато е използвал услуги за коли под наем, той е заплатил глобата си, но впоследствие се оказва, че в системата на Националната агенция по приходите той още се води с неизплатени задължения.

Тази административна спънка изисква от шофьора да отиде до физическото местоположение на КАТ и да си извади служебна бележка или друг вид документ, удостоверяващ, че лицето не дължи пари към Пътна полиция.

Подобни грешки и неточности определено пречат на хората и увеличават и без това прекомерната административна тежест върху тях, при все че идеята на онлайн системите е да улеснят потребителите и да спестят време.

За това препоръчваме на всички шофьори да са по-внимателни и по-бдителни, когато се сблъскват с онлайн платформите, не само на КАТ, но и на всички държавни институции. Изисквайте своето е следете дали всичко е точно, за да не се наложи накрая да губите допълнителни пари и време на вятъра, заради недоглеждането на някой държавен чиновник.

Електронната услуга за онлайн проверка на задължения към КАТ е достъпна на уеб адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/services/kat-obligations