Извънредното заседание на парламента е насрочено за 7 август, 10 ч. Причината за прекъсването на ваканцията на народните представителите е необходимостта от въвеждане на промени в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашното насилие.

На 1 август са постъпили няколко законопроекта за изменение на НК и един за изменение на ЗЗДН. Предложенията за промяна на законодателството във връзка с домашното насилие идват като отзвук от последните случаи в страната, които станаха обществено достояние и предизвикаха масова реакция сред обществото и властта.

Разгласяването на случая с обезобразената с макетно ножче 18-годишна Дебора даде повод за протести в няколко града в България. Гражданите продължават да изразяват възмущението си от развоя с отговорника за 400-те шева на лицето на младото момиче и искат незабавното вземане на адекватни мерки.

„Фактическо съпружеско съжителство“ да се замени с „интимна връзка“

Дневният ред на извънредното заседание обхваща и гласуването на предложение промени в НК и ЗЗДН.

Едно от предложенията е да се преразгледат случаите, в които се приема, че е налице домашно насилие. Промяната в законопроектите, подписани от Кирил Петков и Бойко Борисов заменя „фактическо съпружеско съжителство“ в текста, определящ какво е домашно насилие с „интимна връзка“.

Ако тези промени бъдат приети, за да се приложат текстовете за по-тежки наказания за престъпление, извършено при условията на домашно насилие, няма да е необходимо пострадалото лице и насилникът да са споделяли едно домакинство и да са живеели заедно, както е в момента. Това ще осигури по-голяма защита на жертвите на насилие в рамките на любовна връзка.

Утежняване на наказанието за лека и средна телесни повреди

Другите предложени промени касаят увеличаване на тежестта на наказанията за лека и средна телесна повреда. Едно от тях е наказанието за средна телесна повреда да стане от 6 на 8 години лишаване от свобода. Предложено е и отпадане на пробацията като алтернативно наказание при нанесена лека телесна повреда и увеличаване на глобата за лека телесна повреда без разстройство на здравето.

Министърът на правосъдието коментира промените: „За съжаление два поредни парламента този въпрос бе изкаран от законопроекта и не беше приет. Считам за необходимо в тази ситуация отново да бъдат поставени въпросите с насилие по време на интимна връзка, като не допуснем този път популистката истерия да замъгли ясните законодателни цели“.

В друг законопроект е предложено отпадане на системността на насилническите действия в условията на домашно насилие, т. е. да бъде достатъчно насилственото поведение да е осъществено само веднъж, за да се зачете, че е налице домашно насилие.

Междувременно лекарят, който стои зад изготвянето на съдебната експертиза по делото срещу Георги Николаев бе отстранен от длъжност. Получена бе оставката и на заместник-административния ръководител на Окръжната прокуратура в Стара Загора.