На територията на Столична община са монтирани нови 22 сензорни станции, които трябва да следят за чистотата на атмосферния въздух.

Към настоящия момент те все още са в тестов период, но след приключване на всички дейности ще бъдат част от отворена платформа за мониторинг - Open Data System.

В платформата ще бъдат налични и лесни за визуализиране всички данни, които ще постъпват от станциите и благодарение на това ще има яснота какво е състоянието на атмосферния въздух, който дишат жителите на столицата.

В началото на месец декември платформата трябва да бъде отворена за всички потребители, съобщи Теодора Полимерова - експерт от дирекция „Климат, енергия и въздух“ на Столична община.

Направени са първите тестове и изпитания

От страна на местната администрация вече са направени проби и демонстрации за това как станциите отчитат в реално време.

Обект на проверката беше станцията, монтирана в район „Искър“ на „Кръстьо Пастухов“, което е едно от оживените места и традиционно отчита завишени стойности на замърсяването.

Новите 22 сензорни станции са монтирани в рамките на пилотния проект, който носи името AIRTHINGS: Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“.

Интернет адресът, от който гражданите ще могат да достъпят нужната информация е следният - https://www.sofia.bg/airthings.

Столична община е основен партньор на проекта, а финансирането е осигурено със средства по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 - 2020), както и със съфинансиране от националния бюджет.

Лесно ще се вижда какво е състоянието на въздуха

За да може лесно да се визуализира къде са сензорните станции, те ще бъдат обозначени по лесен и видим начин на карта на града.

С поставяне на мишката върху всяка станция ще се вижда информация и данни за основните показатели на въздуха ФПЧ10, ФПЧ2,5, СО, Озон, NO2 и SO2, както и за метеорологичните параметри температура, атмосферно налягане и влажност на въздуха.

Данните ще са видими както в реално време, така и в табличен вид за изминалите периоди.

В платформата ще бъдат интегрирани и данните, които подават останалите 100 сензорни станции, които са разположение на територията освен на София и в градовете Тирана , Никозия, Охрид и Солун, които са партньори по проекта.