Министър-председателят на България Бойко Борисов обяви, че правителството ще отпусне 3.450 млн. лева за детско здравеопазване. Това се случи по време на редовното правителствено заседание в сградата на Министерски съвет.

Борисов изтъкна, че правителството е поело ангажимент, след срещата вчера с министъра на здравеопазването, неонатолози, педиатри и директори на акушеро-гинекологични лечебни заведения.

„Поехме ангажимент към педиатричната клиника и бях възложил на министъра на здравеопазването да проучи колко кувьоза за цялата страна и колко апарати за дишане са нужни. Така че в тази точка организираме и финансираме с необходимите кувьози и 15 апарата за дишане и педиатричната болница, и всички държавни и общински болници, които имат нужда. Те поискаха 10, ние им даваме 15, за да може да се приключи тази тема“, изтъкна българският премиер.

Средствата ще бъдат разпределени по няколко линии. 500 хиляди лева ще бъдат отделени за закупуване на 15 апарата за дихателна реанимация, а други 750 хиляди ще отидат за осигуряването на 50 кувьоза. И двете суми ще са за държавните и общински болници.

1.7 милиона лева ще отидат за педиатричната болница „Проф. Иван Митев“. Те ще бъдат използвани по реда на Наредба №3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и по-специално по програмата „Майчино и детско здравеопазване“, където ще има възможност да се подобри лечението на децата, както и да се повиши трудовото възнаграждение на работещите в болницата.

По време на срещата на Министерски съвет стана ясно и че ще бъде разгледан и проект за одобрение на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за тази година.

Разходите ще дойдат от финансиране на данъците върху добавената стойност на общини по одобрените за подпомагане проекти по програма за развитие на селските райони 2007-2013 и 2014-2020 г., както и по програмата за морско и рибарско дело за периода 2014-2020 година.

Още един проект ще бъде гласуван по време на днешното заседание – този за утвърждаване на споразумение между българското Министерство на околната среда и водите и това на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на опазването на околната среда.