Представиха методологията по която ще се изчислява обезщетението по застраховка „Гражданска отговорност“, съобщи „Труд“. Примерната схема за това какво обезщетение ще получат наследниците на мъж на 49 години, показва различни суми, които да се присъдят на съпругата и децата му.

Нова система с точки определя обезщетенията

При изчисляването на тази сума е заложен доход на починалия в размер на 2000 лева месечно. Така съпругата ще получи 27 686 лв., едното дете - 63 997 лв. и съответно другото 51 694 лв.

Това за заложените числа, които оповестиха от консултантската компания, наета от Гаранционния фонд, за да подготви методиката.

В момента обезщетенията които определя съда варират в доста широки граници. Сумите, които близките на пострадалите са от 80 000 до 150 000 хиляди. Целта на новата методология е да се обезщети всеки пострадал както за имуществени, така и за неимуществени вреди, в следствие на ПТП.

За установяване на имуществените вреди ще се вземат предвид документи за лечение и рехабилитация, за закупени помощни средства, домашни грижи. Сумите може да бъдат изплащане разсрочено и пожизнено.

При оценката на неимуществените вреди за различните наранявания ще има система с точкуване. Така получените точки ще се умножават по минималната заплата и по този начин ще се формира размера на обезщетението.

Максималният размер точки е 200, което при размер на минималната заплата от 560 лева означава, че обезщетението при смърт ще е най-много 112 000 лева.

За смърт на единствено дете – 72 000 лева

Има промяна и при обезщетенията за смърт на дете. То ще бъде по 72 000 лева за всеки от родителите, в случаите, когато детето е единствено. При леки травми се предвижда да се дават 4800 лева.

Ако травмата е довела от ампутация на крайник отново може лесно да се изчисли сумата посредством формулата, която умножава точките и минималната заплата.