Вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участваха на заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване на деца и ученици в образователната система.

Двамата констатираха, че механизмът за превенция и борба с отпадането на деца от училище работи и представиха резултатите за изминаващата година.

Броят на отпадналите от системата на образованието за три години е намален три пъти – от 18 хиляди сега е малко над 6 хиляди.

Разширява се обхватът на работа на всички екипи

По думите на просветния министър над 6500 нови деца са станали част от образователната система в България.

От началото на всички инициативи, част от механизма са приобщени над 49 хиляди деца.

За съжаление на вторичен етап са отпаднали около 6 хиляди ученика, но Красимир Вълчев обяви, че не се отказват и продължават с опитите тези деца да получат образование.

През идните месеци предстои промяна на начините на работа на екипите за обхват. Така ще бъдат мобилизирани всички ресурси за предотвратяване на отпадането на децата и учениците в задължителна предучилищна възраст.

Децата задължително на градина от 4-годишна възраст

Вълчев добави, че през следващата учебна година предучилищното образование ще стане задължително и за 4-годишните.

Готвят се законови промени, които трябва да гарантират постигането на разумно и работещо решение.

За общините, в които има недостиг на места в детските градини, са предвидени допълнително 70 милиона лева.

Голям положителен ефект се очаква да има планираното отпадане на таксата за детска градина за децата от социално-слаби семейства.

Министър Вълчев посочи като положителен знак също и увеличението на записаните ученици в гимназиалния етап на обучение. Отчита се и намаляващ процент на напускащите училище след осми клас.

На срещата присъства и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Тя заяви, че се планира увеличение на заплатите на социалните работници, което ще включва и възнагражденията на заетите в междуинституционалните екипи.

По думите й държавата ще продължи да подпомага всички деца, които са в риск, както и ще предлага повече социални услуги.

Вицепремиерът Дончев поясни, че целите на механизма ще бъдат много трудно постигнати, ако са налице злонамерените атаки.

Той силно разчита, че ще има повече усилия на място и така ще се разшири спектърът от действия на социалните работници.

Основен акцент ще продължи да бъде превенцията и работата с родителите на децата от уязвимите групи.