Служебният министър на образованието проф. Галин Цоков коментира предложението малките матури да се провеждат в дигитална среда. Той коментира, че официалното решение за това трябва да се вземе от следващия редовен министър на образованието. В коментара си той добави, че всички международни изследвания се провеждат на компютър и от догодина изпитът за четивна и математическа грамотност на четвъртокласниците също е възможно да се провежда онлайн.

Това беше една от главните теми на конференцията „ Цялостен подход в предучилищното и началното училищно образование“. Служебният министър на образованието съобщи, че се проучват възможностите за реализация на идеята за онлайн матурите.

Очаква се да бъде проведен задълбочен дебат по темата, за да се предприемат най-добрите и ефективни мерки. Проучват се добрите практики, които включват също и комбиниране на тестово решаване на дигитални устройства и авторски тест на хартия. По този начин се смята, че ще могат да се адаптират нуждите на новото поколение.

Служебният министър на образованието обърна внимание на дигитализацията в образователната система и подчерта, че крачките към нея трябва да са добре обмислени.

Промените, които ще се предприемат в закона обхващат различни области на образованието. В това число се включват детските градини, образованието и грижата в ранна детска възраст и се засягат проблеми с квалификацията и педагогическите специалисти.

 

Разработва се нова визия на учебните програми

Проф. Цоков подчерта, че се разработва нова визия за учебните програми. Тя е свързана с това да те да бъдат ориентирани към компетентност и формиране на умения, а не само даване на знания на учениците. Ще се наблегне на това информационния момент да бъде намален, за сметка на изграждането на умения, които ще са полезни в живота.

Подготвя се и нова система за оценяване, която ще измерва степента на уменията на учениците. За изграждането на тази нова визия са разгледани модели от различни образователни системи. Служебният министър на образованието пояснява, че няма как да се вземе определен образователен модел и да се пренесе в България. По-скоро ние трябва да стъпим на нашите традиции и на изградената вече структура и подготовка на учителите, за да се създаде система най-близка до техния опит.

Обмислят се и още промени свързани с осигуряването на повече педагогическа грижа в детските ясли. Обсъдена е необходимостта от нова професия със Синдиката на българските медицински специалисти. Тя е свързана с ранното детско развитие, в което е нужно съчетание на уменията на медицинска сестра и педагогически специалист.