Във връзка с евентуалното въвеждане на локдаун в България работодателите у нас предлагат на правителството да се организира адаптирана схема за подпомагане на затворените бизнеси. Идеята е по инициатива на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, който е и ротационен председател на АОБР.

Схемата представлява отсрочване по специална схема на плащането на данъци и осигуровки до средата на 2021 г. Предложението е прилагането ѝ да зависи от процента на спада в оборота на фирмата.

Това може лесно да се проследи от НАП по справките на декларациите за ДДС. Според бизнеса отсрочването ще гарантира на хазната, че ще събере дължимото, макар и с малко забавяне.

Настоява се и да няма ново затваряне на бизнеси, без едновременно с това да се обявят нови и нови мерки за подкрепа на компаниите и хората.

Ето и някои от предложенията

„Пандемията от коронавирус в глобален мащаб въздейства изключително неблагоприятно върху всички аспекти на социалния и икономическия живот и предизвиква тежки сътресения за икономиката и финансите.

Споделяме убеждението, че навременни, добре обмислени и координирани мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху българската икономиката като цяло ще доведат до запазване на стопанската активност и съхраняване на потенциал, който да позволи бързото възстановяване на икономиката.

Такива мерки са в пълно съответствие с общностното право и в този смисъл са допустими на национално равнище. В този смисъл предлагаме следните спешни мерки за облекчаване на щетите, предизвикани от кризата в страната:

Помощ, съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС."

Какви ще са резултатите от всичко това

Въвеждането на механизма по-горе от една страна ще осигури една по-бърза и адекватна ликвидна подкрепа за бизнеса (като дължимите суми не се опрощават, а се отсрочват, т.е. бюджетът ще получи средствата в по-късен период от време, а от друга страна ликвидността на предприятията и потреблението, което генерира данъци ще бъдат адекватно подкрепени).

Съзнаваме сериозността на предизвикателствата, пред които сме изправени, както и отговорността за вземаните решения.

Затова сме готови да участваме чрез наши представители в обсъждане на предложените по-горе, както и на други мерки, насочени към преодоляване на последствията от кризата и запазване и възстановяване на икономическата активност.

Убедени сме, че ново затваряне на бизнеси не може повече да се прави без ЕДНОВРЕМЕННО с това да се обявят и мерки за подкрепа на компаниите и хората!