За пореден ден има изключително голям брой млади хора сред жертвите на COVID-19 у нас. По данни на Единния информационен портал са починали жена на 29 години и мъж на 39 години, за които няма никакви данни да са имали придружаващи заболявания.

Битката с болестта са изгубили и двама мъже със сърдечно заболяване. Единият е на бил на 36 години, а другият - на 37.

Общо за денонощието сме изпратили 119 българи. За последните 24 часа са регистрирани 4 851 нови случая на коронавирус, което от своя страна е нов рекорд от началото на пандемията.

720 е броят на пациенти, които остават за лечение в интензивни отделения на болници в страната.

Избори по време на пандемия и изолация

От днес до 17:30 часа на 31 март хората, които са поставени под официална задължителна карантина или задължителна изолация, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Образецът на заявлението е публикуван на сайта на Централната избирателна комисия.

Заявлението от карантинирани или изолирани заради коронавирус, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия на 4 април, се подава до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник, не по-късно от 3 дни преди изборния ден или 31 март.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано, може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответния местен орган по постоянен адрес или по настоящия, ако е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес.

Не се прилагат документ, освен пълномощно в свободен текст, в случаите когато се подава чрез пълномощник.

На територията на всяка община/район се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Какво правят онези, които гласуват за първи път

В деня на изборите носете личната си карта, както и ученическа книжка/студентска книжка, която да е заверена за съответния семестър или уверение.

Ако гласувате за първи път, то трябва да знаете, че на таблото пред изборното помещение има списък на партиите, коалициите и независимите кандидати, както и имената от кандидатските листи към всяка една от тях. Разгледайте ги. След това влезте в изборното помещение.

На място ще Ви дадат да попълните декларация, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място. Ще ви впишат официално в избирателния списък.

Можете да изберете да гласувате с хартиена бюлетина или пък с машина.

Ако гласувате с хартиена бюлетина член на секционната избирателна комисия ще откъсне пред Вас бюлетина, ще сложи печат на гърба ѝ и ще Ви я подаде. Нататък остава просто да упражните правото си на глас по Конституция.