Проблемът с незаконната сеч в България придобива застрашителни размери и в тази връзка от WWF България дават няколко съвета как да реагираме, ако имаме съмнения, че има неразрешено отсичане на дървета. Така на първо място ще може бързо и лесно да се ориентирате за каква дейност става въпрос.

Запознайте се със стъпките, които организацията е съставила, за да сте подготвени по време на разходките си в горите и да може да реагирате адекватно в случаите на нарушения.

Проблемът с незаконната сеч в България е голям и делът достига около 30% от официално добитата дървесина. Този бизнес се оценява на около 150 милиона лева годишно, като се нанасят щети на огромни райони, както и на запасите от питейна вода.

Огледайте се за табела, която указва наличието на сечище

На регламентираните места задължително има табела, на която пише, че това е сечищен район. На нея трябва да има информация за територията, на която е разрешено да се добива дървесина. Задължително е да бъде упоменато чия собственост е гората, както и издадените разрешителни за сеч с датата от до която са валидни.

Табелата най-често е под формата на лист, но това е достатъчно, за да разберете дали извършваните дейности за законни.

Сравнете как се сече

При разрешеното добиване на дървесина се маркират определен брой дървета, като се внимава да не остават оголени участъци. В една млада гора трябва да се следи да има зелено покритие не по-малко от 70% и именно за това се сече равномерно.

Незаконната сеч може лесно да се разпознае основно по това, че оставя големи обезлесени масиви.

Потърсете дали има поставена контролна горска марка

Това е повече от добър индикатор, който може да ви даде сигнали, че се случва нещо нередно. Обикновено марката за сеч се поставя около година преди самото отсичане и това трябва да е на видимо място, като всяко дърво се маркира по два пъти.

Ако са спазени указанията знакът се поставя на височина 130 сантиметра и още веднъж в основата на дървото, за да може да остане видим и след отсичането.

Има не малко случаи, в които се поставя фалшива марка, която лесно може да се различи от официалната, която е шестостенна и се отличава със значителна плътност.

Подайте сигнал

Дори и в гората вие сте с мобилния си телефон. Така може да направите не само снимки, но и още на място да подадете сигнал до компетентните органи. Обадете се на телефон 112 и паралелно с това може да сигнализирате и до регионалната дирекция по горите.