Коледните и новогодишни празници са вече на прага ни и немалко хора искат да изпратят подаръците си по пощата.

В тази връзка ще ви припомним различните разпоредби и забрани, за да не се окаже, че така избираният коледен подарък е конфискуван и никога няма да пристигне до получателя си.

Законите ни са в унисон с европейските разпоредби

Законите в България за пощенски и куриерски пратки са съгласувани с разпоредбите в европейското законодателство и в някои отношения могат да бъдат доста строги.

В закона за пощенските услуги са споменати стоките, които са напълно забранени за изпращане, без значение дали става въпрос за вътрешни или международни пощенски пратки. Те са:

  • Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
  • Оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
  • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
  • Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове;
  • Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други;
  • Ценни предмети.

Наред с това забраната важи и за други предмети

Към вече изброените предмети, които са забранени за транспортиране посредством куриерски услуги, спадат и следните:

  • Противоречащи на нравствените норми предмети;
  • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
  • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации.

Рестрикции има и по отношение на продуктите с животински и растителен характер.