Всеки здравно осигурен гражданин на България има право на определени профилактични прегледи, които НЗОК покрива в рамките на бюджета си.

Ще ви разкажем повече за различните прегледи и изследвания на които не само имате право, но е и повече от задължително да извършвате, за да може да избегнете многото и опасни заболявания и състояния.

Запознайте се с правата си и можете напълно спокойно да изисквате направление от личния си лекар, за да направите нужното за здравето си.

Какви са правата ни като здравноосигурени граждани

Всеки здравноосигурен човек има право на един профилактичен преглед всяка година. Той се извършва от личния лекар, който трябва сам да го предложи и осъществи. Прегледът трябва да включи задължителното снемане на анамнеза и пълен обективен статус.

В допълнение на това задължително е да се извършат лабораторни изследвания на кръв и урина, както и попълването на анкетни карти с цел да се установи дали пациентът попада в някоя от рисковите групи.

Специални изследвания за мъжете и жените са предвидени, с оглед на някои специфични заболявания. За мъжете има безплатен PSA тест за рак на простата, който се извършва на хората над 50 години. Дамите имат право на мамографски преглед, който отново е за навършилите 50 години.

В рамките на една календарна година всички имат право на кръвни изследвания на холестерол, триглицериди, кръвна захар и ЕКГ, мамография, но е важно да се знае, че те не могат да се искат повторно.

При установени рискови фактори се правят редица изследвания на кръвната захар. Това е част от мерките за борба и превенция на хипертония, дислипидемия, затлъстяване, фамилна анамнеза за захарен диабет – роднини по първа линия със захарен диабет, в това число родители, братя и сестри.

Специално внимание се обръща на диабета по време на бременност или предишно раждане на едър плод с тегло над 4 килограма.

В зависимост от възрастта на пациентите се назначават изследване на холестерол, триглицериди и HDL-холестерол, за да се прецени риска от сърдечно-съдови заболявания.

Важното в случая е да се знае, че всички тези изследвания се извършват само в лаборатории, които имат договор с НЗОК.

Особено внимание на рисковите групи с висока степен на увреждания

Ако личният лекар има съмнения са повишен риск от диабет, инсулт и сърдечно-съдови и злокачествени заболявания се назначава консултация със специалист за специализирани изследвания.

Какви права имат хронично болните

В зависимост от състоянието и поставената диагноза, хронично болните лица имат право на различни изследвания и консултации.

Диспансеризацията се осъществява след еднократното издаване от личния лекар на „Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“. Това се отнася както за възрастните, така и за децата.

Бременните и децата са в отделна графа

Личните лекари разполагат с медицински направления за консултация и лечение от страна на специализирани детски лекари и при нужда насочват децата именно към тях.

За децата са предвидени доста профилактични дейности, прегледи и разбира се имунизации. Наблюдението се извършва от педиатър, а когато избраният личен лекар не е такъв, родителите имат право да се обърнат към специалист по детски болести.

Имунизациите, които са част календара на Министерство на здравеопазването, се извършват само от личния лекар.

Важно е да знаете, че родителите, които не ваксинират децата си, подлежат на санкции. Децата не дължат потребителска такса или такава за болничен престой до навършването на 18 години.

Програмата „Майчино здравеопазване“ включва препоръчителните прегледи и изследвания за проследяване на бременността.

При бременните с рисков профил наблюдението се извършва задължително от лекар-гинеколог, като в останалите случаи това може да се поеме и от личния лекар.