Депутатите заседават извънредно в понеделник и вторник по въпроса с държавния бюджет за 2024 г.

Заседанието днес е предвидено да започне в 13 часа, като тогава ще е първото четене на проекта на държавния бюджет за 2024 г., а пък във вторник ще гласуват окончателно за част от данъчните закони. Информацията за програмата на извънредното заседание е публикувана на страницата на Народното събрание.

Според информация от интернет страницата на Министерството на финансите, бюджетът, на който залага правителството е с дефицит 3 на сто – 6,2 млрд. лв. през 2024 г. Като приходите, които се предвиждат за следващата година са 36,5 на сто от БВП (брутния вътрешен продукт) или иначе казано 5,1 млрд. лева.

Предвижда се икономически ръст за страната ни

През 2024 г. се очаква инфлацията да се понижи до 4,8 на сто при 9,1 на сто през 2023 г., а ръстът на икономиката да се повиши до 3,2 на сто (през 2023 г. е 1,8 на сто). Очаква се инфлацията да остане трайно понижена през цялата година.

Очаква се и ръст на доходите с 11% от следващата година и ръст на реалната трудова производителност, а през месец юли и увеличаване на пенсиите с този процент. Безработицата по план ще намалее постепенно и от 4,2 на сто през 2023 г., ще стане 4 на сто през 2024 г.

За здравеопазване се предполага, че са отделени над 8 милиарда лева, за които се очаква потвърждение на заседанието. Новият държавен дълг се очаква да е максимален размер до 11,7 млрд. лева, според актуализирана бюджетна прогноза за 2024-2026 г. Предвижда се към края на 2024 г., максималния размер на държавния дълг да не надвишава 48 млрд. лв., а в края на 2025 г. и 2026 г. да достигне съответно до 56,2 млрд. лв. (25,8 на сто от БВП) и 65,6 млрд. лв. (28,3 на сто от БВП).

На заседание миналата седмица, депутатите приеха на второ четене част от пакета данъчни закони. Като гласуваха за редица промени в Закона за акцизите, закона за счетоводството, за данъка върху доходите на физическите лица и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

При изчисляването на бюджета за следващата година, с приоритет ще се разглеждат секторите отбрана, образование, социална политика и здравеопазване. Отговорът на въпроса дали ще бъде въведено еврото в началото на 2025 г., се очаква обществото да получи през юни.

Бюджетът на 2024г., е изчислен спрямо критериите от Маастрихт за влизане в еврозоната, с изключение на инфлацията.