Има риск София да преживее криза с боклука в следващите три години

Столична община съобщи, че има реален риск от криза с боклука в София през следващите три години. Твърдението е на база проверката на новото ръководство на предприятието за отпадъци, начело от края на ноември.

Проблема с боклука стана ясен в началото на декември, когато директорът на предприятието за отпадъци Николай Савов, заяви че дневно се генерират 1000 – 1200 тона боклук, от които половината изобщо не влизат в завода за преработка. Вместо да се преработват, отпадъците се изсипват в депо „Садината“.

Столичният завод за третиране на отпадъци (СПТО) не изпълнява добре функциите си

След направена проверка, новото ръководство на Столичния завод за третиране на отпадъци (СПТО), стана ясно, че предприятието не изпълнява целта си по предназначение, а това води до сериозен риск от криза с боклука в София, ако не се вземат бързи мерки.

Старото ръководство на Столична община през септември е прекратило нов договор за оползотворяване на отпадъците, а пък старият не се изпълнява, заради проблеми в работата на завода. Посочената причина за прекратяването на договора е „невъзможност за финансиране“. А за напълняващият се действащ договор се твърде, че "не може да бъде изпълнен в неговата цялост заради лошото качество на RDF и системните проблеми в работата на предприятието".

Произведеният RDF (Refuse Derived Fuel, раздробени различни видове отпадъци) за 2023 г. е два пъти по-малко и не е с добро качество. Заводът е произвел вместо 185 хил. тона, по-малко от 80 хил. тона.

За справка общо за предходните три години (2020 – 2022 г.) от работата на завода са произведени около 555 хил. тона, половината от които са предадени за изгаряне.

Столична община цитира изказване на директора Николай Савов, според което се планира обявяването на нова обществена поръчка за RDF и заводът се ангажира да повиши качеството на горивото.

Клетките за отпадъци в завода се запълват бързо

Столична община посочи, че по проект капацитетът на последната клетка за складиране на отпадъци може да се използва за 6 години. Реалността обаче показва, че капацитетът ѝ е доста по-малък и ще се запълни по-рано от очакваното.

Дава се и обяснение, че изграждането на нови клетки би било неефективно, поради повечето време за запълване спрямо вече съществуващата и скъпо струващата услуга за изграждането и работата им.

В обобщение на ситуацията с боклука, администрацията на Васил Терзиев обобщи, че за три години са оползотворени едва 41% от произведеното количество гориво от преработени отпадъци, а остатъкът се депонира в депото за необработени отпадъци. Запълването на последната клетка за депониране на отпадък се случва по-рано от планираното.

Очакват се мерки за предотвратяване на кризата.