Една регистрация на ООД и ЕООД доминира и преобладава в България, като под тези две форми на регистрация съществуват над 90% от всички бизнеси в страната. Но каква всъщност е разликата между тях?

Каква е разликата между ООД и ЕООД

Разликата между ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) и ООД (Дружество с ограничена отговорност) е свързана с броя на собствениците и структурата на дружествата. Ето някои от ключовите различия:

Брой собственици

  • При ООД: Основната разлика между ЕООД и ООД се състои в броя на собствениците. ООД може да има един или повече собственици (акционери), като всеки от тях притежава определен дял в капитала на фирмата;
  • При ЕООД: Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) има само един собственик, който притежава целия капитал на дружеството.

Ограничена отговорност

В случаите на ООД и ЕООД, и при двете дружества собствениците са отговорни само до размера на внесения от тях капитал във фирмата. Това означава, че техните лични активи са защитени от дълговете на фирмата, което създава много по-високо усещане за сигурност от ЕТ например.

Управление

  • ООД: ООД може да има разнообразна структура за управление, като директор, управителен съвет или други. Решенията се вземат от акционерното събрание, и те могат да бъдат колегиални или с мнозинство на гласове, в зависимост от уставните правила;
  • ЕООД: В ЕООД собственикът или единственият акционер обикновено има пълен контрол над управлението и вземането на решения. Той или тя може да заеме позицията на директор или да назначи управител за да ръководи ежедневните операции;

Структура и формалности при регистрация - има ли разлики

Структурата и формалностите за регистриране на ООД и ЕООД обикновено са подобни, включително начален капитал и изисквания към кантората, която ще води счетоводство.

Регистрация на ООД или на ЕООД да изберем

Изборът между регистрация на ООД и регистрация на ЕООД зависи от конкретните нужди и предпочитания на собственика или собствениците на бъдещия бизнес.

И двете форми предоставят ограничена отговорност и са подходящи за малки и средни предприятия.

Важно е да се консултирате със счетоводител или адвокат, преди да регистрирате дружество, за да определите коя форма е най-подходяща за вашия бизнес.

Помощ от счетоводител за регистрация на ООД или ЕООД

Най-разумното решение е да се обърнете към счетоводител, който да се погрижи за регистрацията на фирмата, да ви помогне с попълването и подаването на документите.

Повечето счетоводни кантори обикновено са склонни да ви помогнат безплатно за това, особено ако след това ще бъдете техен клиент (научете повече на TechLex.bg).