Вчера за поредна година се отбеляза Световният ден за борба със СПИН – 1 декември. Всички инициативи преминаха под надслова „Промените се правят от общностите“.

По данни на глобалната програма по СПИН близо 38 милиона души живеят с ХИВ/СПИН. През 2018 година броят на новите регистрирани заболели е 1.7 милиона души.

Всички нови регистрирани болни в Европа са 142 хиляди души, което е с 12 хиляди повече от предходната година.

За страните от ЕС данните показват, че 49% са открити в късен стадий на инфекция, а 64% от късно диагностицираните са на възраст над 50 г.

Повечето заразени са мъже

Статистиката за България показва, че от 1986 година до средата на септември тази година са регистрирани общо 3 244 лица с ХИВ инфекция.

От началото на 2019 година са открити нови 218 ХИВ–позитивни лица. Запазва се и тревожната тенденция броят на мъжете да е значително по-голям от този на жените, като съотношението е 5:1.

Почти всички инфектирани са се заразили по полов път, като 16% от хората са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

И тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г. – 40%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 23%.

През последните няколко години се наблюдава тенденция за увеличение и във възрастовата група над 50 години.

Разпространението на болестта е предимно в големите градове – София, Пловдив, Варна, Русе и Пазарджик.

Данните показват, че 7% от новите случаи през 2019 г. са чужди граждани от различни региони на света.

Лечението е безплатно за всички, дори за тези без здравни осигуровки

Програмата за лечение на МЗ осигурява антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от техния здравноосигурителен статус и по този начин не само се удължава живота на болните, но и цялостното качество на живот.

МЗ съобщава, че над 97% от всички ХИВ регистрирани у нас се лекуват, като в това отношение се представяме повече от добре и бележим добри резултати.

В страната функционират и 13 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, както и 17 мобилни кабинета, които предоставят здравно-превантивни услуги сред населението и уязвимите групи.