Европейската комисия със съдебен иск срещу България

Европейската комисия съобщи, че е взела решение да предяви съдебен иска срещу държавата ни и още 6 държави. Причината е, че не са приключили преразглеждането на плановете за управление на речните басейни и за управлението на риска от наводнения.

Преразглеждането на плановете, ревизия и обновяване трябва да се извършава на всеки 6 години. Това условие е заложено в двете директиви (Директива 2000/60/ЕО – директива за водите) и плановете за управление на риска от наводнения, изисквани с Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО). В двете директиви става дума конкретно за България и Ирландия. Липсата на такова преразглеждане е недопустима и затова от ЕК предприемат съответните действия.

Директивата за управление на речните басейни цели осигуряването на оптимално добро качество на състоянието и количество на европейските водни обекти (реки и езера). Това от своя страна е нужно, за да се намали и премахне замърсяването, което продължа да се увелича на много места.

Директивата за водите има и задача да гарантира, че водата е достатъчна, за да задоволи нуждите на хората, растения и животните на съответната територия. Актуализирането и докладването, което би трябвало да сее прави на всеки 6 години, трябва да включва програма от мерки, посредством които да се осигури добро състояние на всички водни обекти в съответната страна. Според Директивата за наводненията, държавите от Европейския съюз са длъжни да докладват и за управление за риска от наводнения.

Европейската комисия изпрати уведомителни писма по случая с директивите, още през февруари 2023 г., а след това през март същата година. Те бяха изпратени до всички държави, които не направиха нужното преразглеждане на плановете.

Въпреки че имаше резултат и някои държави предприеха действия, останаха 6 от тях, които не изпълниха задълженията си по нито една от директивите. Държавите, които не са докладвали изцяло своите трети планове за управление на речните басейни и вторите за управление на риска от наводнения са – Испания, Португалия и Малта.

Нашата държава България, заедно с Ирландия пък не са докладвали изцяло третите планове за управление на речните басейни. Словакия, също е към страните, които не са изпълнили условията, защото не е докладвала вторите планове за управление на риска от наводнения.

Европейската комисия смята, че институциите в държавите са неефективни и недостатъчни да се справят с проблема и затова предявява иск срещу тези държави членки пред Съда на ЕС. Също така Европейската комисия започна две процедури срещу България в областта на Правосъдието и Енергетиката, от които следват производства за установяване на потенциални нарушения.