На днешния 5 декември се отбелязва Световният ден на почвата, като общността от хора, които се наричат почвоведи, наброява над 60 хиляди души.

У нас също има организация, която се ангажира с проблемите и опазването на почвата в лицето на Българското почвоведско дружество.

Инициативата, която трябва да привлече вниманието на обществеността, тази година у нас протича под мотото „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще“.

От дружеството поясняват, че почвата е ограничен, незаменим и практически невъзобновим природен ресурс.

Промените в климата влияят и на почвата

Почвата има огромно значение за осигуряването на продоволствената сигурност и устойчивостта на земните екосистеми, включително приспособяването към изменението на климата и смекчаването на последиците от него, следствие постоянния ръст на населението и прилагането на неустойчиви управленски практики, деградацията на почвените ресурси расте заплашително в световен мащаб.

Алармира се и за изчезващи дървета в цялата Европа

Все по-задълбочават се проблем се оказва опазването на крехкия баланс, който крепи и предпазва различни застрашени дървесни видове на територията на Европа.

С решение на Общото събрание на ООН, с резолюция на 68-та сесия от 20 декември 2013, се решава именно днешният ден да бъде обявен за ден на почвата.

Това се дължи на безспорния факт, че именно почвата има решаваща роля за устойчиво развитие и нулев глад.

По случай Деня на почвата Селскостопанската академия, Националният музей „Земята и Хората“, Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ и Българското почвоведско дружество организират различни инициативи в Националния музей „Земята и Хората“ в столицата.