Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург.

По време на изказването си тя заяви, че за страната ни обвързаната подкрепа е основен приоритет в Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021-2027 година.

Това е средството, което осигурява предвидимост в нивата на доходите на земеделските производители.

Благодарение на тези мерки стопаните се предпазват от ценовите колебания и пазарната несигурност.

Танева предложи увеличаване на подпомагането

Земеделският ни министър добави още, че дори и с настоящото изменение на проекта на регламента за Стратегическия план за запазване на настоящите финансови нива на обвързаната подкрепа, позицията на страната ни е, че трябва да се увеличи обема на този тип подпомагане.

По-големият финансов ресурс ще има положителен ефект върху развитието на селските райони и наред с това ще подпомогне създаването и запазването на работни места.

Министър Танева заяви още, че обвързаната подкрепа и преходната национална помощ са взаимно свързани.

Благодарение на тях се гарантират социалната и икономическа устойчивост на земеделските стопани в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“.

Когато те са съчетани с висока екологична амбиция, неминуемо ще се стигне до цялостното изпълнение на целите на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Изпълняваме доброволно всички екосхеми

По отношение на екосхемите, Десислава Танева заяви, че до момента България ги е прилагала доброволно.

Колкото до това те да станат задължителни, тя каза, че трябва да се прояви гъвкавост към всяка отделна страна от ЕС.

Министър Танева заяви категорично, че е необходимо да се продължи обсъждането за малките стопани, предвид тяхната уязвимост.

За политиката на България е важно да се запази съществуващият подход малките ферми да бъдат изключени от контрола по условността.

По въпроса за секторните интервенции, страната ни оценява всички усилия в търсене на компромис по отношение определянето на екологичния праг за организации на производителите на плодове и зеленчуци.