Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева участва в работна среща на тема „Научната общност в подкрепа на иновациите“, организирана от Национална селска мрежа България.

По време на участието си тя заяви, че трябва да се работи в посока на това науката да може да отговори в по-голяма степен на нуждите на бизнеса.

Това ще помогне не само на животновъдството и земеделието, но и ще ни позволи да се възползваме максимално от възможностите, които ни предоставя Европейският съюз.

По-голяма гъвкавост при финансирането в идните години

Министър Танева напомни, че следващия програмен период ще бъде значително по-гъвкав.

За целта ще се използват мерки и инструменти за подкрепа, които ще отговарят в значително по-голяма степен на потребностите на националното ни стопанство.

За нуждите на планирането на изпълнението на всички дейности на МЗХГ, ще има нужда от специалисти, които са в крак с последните новости.

По този начин може да се работи за подобряване на вече съществуващите програми и внедряването на нови.

Десислава Танева каза още, че има пълна готовност да се разработят различни предложения, които са в помощ на земеделските производители.

Голяма част от стопаните в България имат минимални знания и умения в посока на това да оптимизират дейността си и да реализират по-високи приходи.

Припомнено беше, че научната общност може да бъде бенефициент по различни програми и беше отчетена положителната работа до този момент.

Помощ не само при планирането, но и при епидемии

Изразена беше надеждата, че това е само началото на добрата съвместна комуникация, като благодарение на нея взаимната работа през новия програмен период ще се подобри и задълбочи.

Министър Танева изказа своите благодарности за оказаната подкрепа във връзка с АЧС и усложнената епизоотична обстановка в страната през изминалите месеци.

В срещата вземат участие представители на различни образователни и научни институции, сред които Селскостопанска академия, Аграрен университет гр. Пловдив, Тракийски Университет гр. Стара Загора, Технически Университет гр. Варна, Русенски университет ,Лесотехнически университет, София и от Университета по хранителни технологии в град Пловдив, както и научни работници от земеделските институти в страната.