Регистрацията по ДДС може да е задължителна или по избор. В тази статия ще разгледаме плюсовете и минусите на регистрацията по ДДС, за да ви помогнем в решението дали да впишете вашата фирма по ДДС или не.

Това се отнася за всички фирми, които реализират оборот по-малък от 50 000лв за последните 12 месеца. Всички останали фирми, чийто оборот надхвърля тази сума трябва задължително да подадат документи за регистрация по ДДС.

Плюсове и минуси ДДС регистрация

Когато фирмата е регистрирана по ДДС тя са задължава да начислява ДДС и да го внася ежемесечно към държавата. За тази цел се подава ежемесечна ДДС декларация към НАП, която трябва да бъде изготвена от счетоводството на фирмата. Това понякога изисква допълнителни разходи за счетоводни услуги.

Ако имате малък бизнес с оборот под 50 000 лв на 12 месечна база, не е задължително да правите тази процедура и може да спестите тези допълнителни разходи по изготвянето на ДДС декларацията.

Плюсът, който можем да отчетем за фирмите регистрирани по ДДС е, че те могат кандидатстват за данъчен кредит за получаване на стоки и услуги. Условието е доставчикът на услугите и стоките също да бъде регистриран по ЗДДС.

Ако имате фирма, която доставя стоки и услуги извън ЕС регистрацията по ДДС ще ви е от плюс, защото ставката, която се начислява е в размер от 0%.

Плюсове и минуси от липсата на ДДС регистрация

Вече изброихме няколко положителни и негативни страни на регистрацията по ДДС за бизнесите в България. Същите неща могат да важат и за липсата на такава, само че в обратния смисъл. Все пак ако имате избор дали да регистрирате фирмата си по ДДС или не, тези плюсове и минуси ще са ви от полза.

Списък с минусите за ДДС регистрация:

  • Задължително е да начислявате ДДС върху всички свои продажби;
  • Цената на вашите стоки и услуги ще е по-висока;
  • Има шанс от по-чести данъчни проверки.

Плюсове от регистрацията на фирма по ДДС:

  • Имате възможността да ползвате данъчен кредит за всички стоки и услуги за дейността си;
  • Може да се възползвате от възстановяване на платения ДДС;
  • Клиентите ви могат да ползват данъчен кредит;
  • Можете да развивате бизнеса си и в чужбина.

Какви са задълженията за собственици на фирми регистрирани по ДДС

С момента на регистрация на бизнеса ви по ДДС възниква вашето задължение да подавате месечни декларации по ЗДДС. От счетоводната къща Acc-ConsultCo.com посочва още нужни документи за попълване: Дневник за покупките и продажбите и документ за ежемесечно плащане на ДДС. Ако има закъснения е предаването на някои от тези документи следват санкции от НАП.

Дневниците за покупки и продажби се подготвят на месечна база. В тях се посочва размера на ДДС и се добавят издадените фактури и други документи за месеца.

Трябва също да се изчисли резултата от за календарният месец. Това е разликата между общата сума на данъка, който сте начислили, и сумата на данъчния кредит.

Малко собственици на бизнес успяват да се оправят с всички нужни документи. Много често възникват въпроси особено, когато фирмата трябва да се регистрира по ДДС. Ако търсите верен партньор, който да ви помага по изготвянето на счетоводни документи, може да се обърнете към Acc-ConsultCo.com.