Абонаментните правни услуги стават все по-популярни като иновативно и практично решение за корпоративни клиенти, които търсят цялостна юридическа подкрепа за максимална рентабилност и ефикасност на бизнеса. Абонаментният модел предоставя на клиента едно пълноценно експертно обслужване и непрекъснат достъп до задълбочена правна експертиза с ключово значение за фирмата.

Чудите се дали вашият бизнес има нужда от цялостно правно обслужване и дали една такава абонаментна юридическа услуга би ви донесла значителни предимства? Нека изложим какви са съпътстващите услугата ползи за бизнеса, така че сами да прецените има ли смисъл да се възползвате от нея.

Правно обезпечаване на дейността на фирмата

Всяка търговска дейност се регламентира строго от закона. Още от момента на откриване на фирмата, през развиване на нейната дейност, промени в нейната структура, форма и управление, през прекратяването ѝ и разрешаването на последиците от това – всеки етап е свързан със спазването на конкретни нормативни правила и изисквания.

От тази гледна точка едно цялостно правно обслужване на корпорацията, каквото предлагат експертите в SofLaw.bg би било полезно за всеки един от етапите, така че необходимите действия да бъдат извършвани възможно най-безболезнено за бизнеса и при спазване на всички законови регулации.

Така във всеки един момент ще имате насреща екип от юристи със задълбочени познания в корпоративното право, които знаят как най-добре да защитят интересите на вашия бизнес и да работят за неговото процъфтяване.

Упражняването на търговска дейност е свързано и с възникване на данъчни задължения към държавата. Адвокатската кантора, осигуряваща абонаментно правно обслужване на фирмата ще ви съдейства с възникналите казуси от данъчно естество и ще ви помогне да оптимизирате разходите си за данъци.

Освен това на практика ще разполагате с юридически съветник на разположение за сключването на всяка търговска сделка с ваши бизнес партньори. Това може да се окаже особен коз, когато става въпрос за договори с висок имуществен интерес.

Също така цялостното правно обслужване на фирми може да включва и разрешаване на казуси от трудовоправно естество и консултации във връзка с уреждането на трудовите правоотношения с работниците във фирмата.

Оптимизиране на разходите за правно обслужване на фирмата

Когато сте избрали абонаментно юридическо обслужване за своя бизнес, не се налага да се свързвате с адвокат за всеки отделен случай, в който имате нужда от правно съдействие от специалист. Това всъщност редуцира разходите за юридическо обслужване на фирмата и ви осигурява предвидимост за очакваната фиксирана месечна или годишна такса.

А широкият спектър от правни услуги, включени в абонаментното цялостно правно обслужване на фирми, предлагано от кантори с опит в дружествените казуси като SofLaw.bg ще ви е от полза за бързо разрешаване на юридически проблеми и вземане на информирани решения по внезапно възникнали казуси.