Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев посети болницата в Добрич, като това съвпадна с откриването на новия компютърен томограф, за който министерството отпусна близо 600 хил. лева.

Изцяло е обновено и оборудването на Отделението по диализно лечение, като с това ще се облекчи работата на медицинските работници и значително ще се улеснят пациентите.

Кирил Ананиев припомни, че „МБАЛ-Добрич“ е една от най-старите болници в страната ни и наред с това е от основно значение за жителите на града и областта.

Модерно оборудване за пациентите от Добрич

Министърът припомни, че инвестициите в оборудване са постоянни и усилията в тази насока ще продължават.

Само така може да се гарантира, че държавните болници ще бъдат конкурентоспособни на частните и наред с това гражданите ще получават навременни и качествени диагностика и лечение, съответстващи на най-високите стандарти в съвременната медицина.

Отделението по хемодиализа е изцяло реновирано, като за целта са отделени 5 милиона лева. Закупени са нови 7 диализни апарата на обща стойност 130 хил. лева.

Така състоянието на болните, страдащи от бъбречна недостатъчност, ще се подобри значително, както и времетраенето на всяка процедура.

Към настоящия момент отделението по хемодиализа обслужва около 57 пациенти от 20 населени места, разположени на територията на община Добрич.

Кирил Ананиев отчете и факта, че след преобразуването на болничното заведение като акционерно дружество, са получени отлични оценки при акредитацията, което гарантира високо качество на оказваната медицинска помощ, наличната апаратура, както и кадровата обезпеченост.

Над половин милиард за здраве през 2020 година

По време на визитата си, министър Ананиев коментира и бюджета, който е предвиден за здравеопазване през следващата година.

Действителното разглеждане на финансовите параметри ще се случи през следващата седмица в Министерски съвет, но Ананиев очаква че сумата ще бъде около 500 милиона лева. Ръстът на средствата, предвидени за Националната здравноосигурителна каса е около 395 млн. лева.

С увеличаване на парите се очаква да се осигури устойчивост при допълнителните разходи, които бяха направени от правителството през тази година.

В рамките на бюджета на МЗ се предвиждат средства и за дейностите по трансплантация, както и за извършване на изследвания с NAT технологията, като конкретика ще бъде оповестена след окончателното приемане на бюджета за следващата година.