Три от национално представените организации на автоинструкторите планират протестни действия.

Повод за недоволството им са планираните промени в това как ще се подготвят бъдещите водачи и предложените промени.

Посочва се и фактът, че в закона ясно е разписано, че разходите за контрол в процеса на обучения са за сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

С планираните промени всички разходи за оборудване и техника ще бъдат прехвърлени върху тях и исканото GPS оборудване при практическите уроци ще оскъпи значително цената на курса.

Исканията са за обективно оценяване на изпита

Инструкторите заявяват категорично, че няма да има нужда от контрол върху дейността им, ако се променят редица аспекти на изпита.

Ако той се направи и оценява по обективен начин, ще се премахне всякаква възможност за корупция.

Браншовите организации изтъкват, че с планираните промени ще се стигне единствено до отлив на клиентите и разчистване на пазара от неудобните фирми.

От там коментираха и исканото увеличение на часовете от 31 на 42. Според тях това ще оскъпи цената на шофьорските курсове до степен, че те ще станат непосилни за много хора.

Още една от исканите промени поражда категорично недоволство – условието преди всеки час учителят и курсистът да си правят селфи, за да докажат, че уроците не са фиктивни.

АПИ иска повече контрол

От страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се заявява, че е повече от наложително контролът да се затегне, за да може да се установи кои школи са неизрядни.

Автоинструкторите смятат, че увеличението на часовете няма да доведе до по-добри резултати.

Това, което категорично ще се постигне, е увеличената цена, която ще отблъсне голяма част от хората.

Исканията на бранша са да се преразгледат планираните промени. Те са категорични, че няма как да се съгласят със селфитата.

Изтъкват и още един аргумент. Това ще ги задължи да се сдобият с още един мобилен телефон, който трябва да има отделен тарифен план и така разходите им ще продължат да се увеличават.