Считано от днес 16 октомври лекарствените продукти предназначени за лечение на диабет и антибиотиците за системна употреба ще се изписват от лекарите с електронна рецепта и съответно ще могат да се закупят само срещу представена такава.

Тези нови правила се въвеждат с писмено изменение в Наредба № 4 от 2009 г., в която са вписани условията и реда за предписание и отпускане на лекарства. Измененията са обнародвани в днешния брой на държавен вестник.

Промените, които въведоха въвеждането на електронни рецепти имат за цел да повишат контрола над предписанието и покупката на този вид лекарства, с което да се ограничи употребата, когато не е по предназначение или презапасяването с тях.

Това е един от начините, по който може да се постигне предотвратяване на недостига на лекарства за диабетици и антибиотици. Друга основна причина е все по-голямата антимикробна резистентност на населението.

С хартиени рецепти, които са предписани пред 16.10 все още ще могат да се отпускат антибиотици и лекарства за диабет.

Важно е да се отбележи, че електронните рецепти ще важат за антибиотици за системна употреба под формата на таблетки, суспензии, флакони за вливане, капсули. В това число не се включват антибиотичните кремове като гентамицин, комбинации между антибиотик и кортикостероид за мазане, както и антибиотичните капки за очи.

Как се издават новите електрони рецепти

Електроните рецепти могат да се издават от лекари, които имат достъп до специално създадено мобилно приложение, което беше пуснато през март тази година или чрез софтуер на служебния си компютър.

Мобилното приложение улеснява издаването на електронни рецепти в случаите, когато лекарите няма достъп до компютъра и софтуера. Най-често това са спешни случаи или домашни посещения, когато се налага да се издаде рецепта извън лекарския кабинет.

След като веднъж електронната рецепта е създадена от лекаря, пациента може да отиде в аптеката и да получи лекарството си след като каже своето ЕГН и дата на предписване.

Друг начин за получаване на лекарствата е генериране на матричен код от лекаря, който го изпраща към пациента. Кодът се сканира в аптеката, след което се отпускат лекарствата.

Предписанието на медикаментите се извършва след преглед при лекаря и изписването на електронна рецепта не отменя това условие.

В България са въведени електронни рецепти от 3 години. От 2 години те са задължителни за лекарства отпускани по Здравна каса.

За улеснение на процеса на преминаване към електронни рецепти е отворен и денонощен контактен център с работно време 7 дни в седмицата. Там може да се правят запитвани при трудности с функционирането на НЗИС.