На фона на избухналия скандал от вчерашния ден, в който неофициалният собственик на ПФК „Левски“ Васил Божков „джироса“ контролния пакет акции на клуба на министър-председателя Бойко Борисов, нашата медия реши да се свърже с експертен адвокат в София, за да получи правно становище относно създалата се ситуация.

Адвокат Христо Расташки разполага със собствена адвокатска кантора в София и даде съгласие да отговори на няколко въпроса на нашия екип.

Публикуваме отговорите ясно подчертавайки, че това е правно становище на експерт в сферата и екипът на Gradski.bg по никакъв начин не се ангажира с мнението на господин Христо Расташки.

Адвокат Расташки, само в рамките на деня се изказаха много противоречиви мнения относно така нареченото "джиросване" на акциите, какво е вашето мнение?

Здравейте, много от изказаните мнения бяха юридически неточни или изцяло неправилни. Когато се извършва „джиро“ като метод за прехвърляне на ценни книги – акции, то обикновено е придружено от друга двустранна сделка като покупко-продажба или други.

Спрямо Търговския закон „джирото“ е форма за трансфериране на собствеността на акциите, но в случая то не е придружено от допълнителен договор, тоест имаме опростена форма на едностранна сделка.

Грешно е мнението, че Георги Попов е дарил акциите на премиера. Дарението е двустранна сделка и изисква насрещни волеизявления, тоест трябва да бъде прието от надарения, но тук случаят не е такъв, тъй като приемане на акциите не се изисква.

Джиросването на акциите е едностранно волеизявление. Това прави ли Бойко Борисов собственик на контролния пакет от акции на ПФК "Левски"?

От юридическа гледна точка „джирото“ е едностранна, абстрактна и формална сделка, което означава, че не е нужно да има насрещни волеизявления или съгласия.

Тоест правата по джиросаните акции на ПФК „Левски“, преминават директно от прехвърлителя-джирант към приобретателя-джиратар, който в случая се явява Министър-председателят на Република България.

Не е нужно лицето Бойко Методиев Борисов да приема акциите или да ги отказва. Те се считат за прехвърлени с извършване на самото джиро, което не зависи от волята му.

Вярно е, че новият собственик трябва да впише прехвърлянето в книгата за акционерите на ПФК „Левски“ в 7-дневен срок. Това се прави единствено с цел трансферирането да има действие спрямо дружеството.

Тоест ако новият собственик не бъде вписан в книгата за акционерите, акционерното дружество не е обвързано да го третира като акционер, във връзка с правата по ценните книги, които той притежава, но сделката си остава валидна и дори и невписан г-н Борисов ще остане собственик на акциите.

А това не влиза ли в конфликт със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси?

Разбира се, че е в конфликт със закона. Министър-председателят, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, е поставен в положение, в което нарушава разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, без своето съзнателно съгласие.

Искам да уточня, че това не прави сделката с акциите недействителна. Лицето Бойко Методиев Борисов си остава собственик на ПФК „Левски“, докато не прехвърли своите ценни книги на трето лице.

Друг е въпросът, че спрямо чл. 33 от закона, равностойността на облагата при конфликт на интереси може да бъде отнета в полза на държавата.

В случая, за да не се окаже нарушител, г-н Борисов трябва да сигнализира за възможен конфликт на интереси пред Народното събрание.

Подозирам, че целта на това джиросване от страна на досегашните собственици на ПФК „Левски“ е точно да се достигне до народното събрание, което трябва да вземе решение относно новия акционер.

Според вас какво ще се случи с акциите на ПФК "Левски" и ще се получи ли юридически прецедент?

Да получи се прецедент, тъй като джирото обикновено се извършва във връзка с друг договор и се явява като възнаграждение, тоест получателят на акциите обикновено желае да ги придобие.

Настоящият случай обаче е противоположен. Новият собственик не желае да бъде акционер, но въпреки това е задължен и същевременно с това е лице, заемащо най-високата публична длъжност.

Както вече казах, министър-председателят може да прехвърли акциите си на трето лице и да подаде сигнал срещу себе си до народното събрание, за да бъде спазен стриктно закона.

Относно бъдещето на ПФК „Левски“ се надявам следващият акционер да е лице, което има желанието да бъде собственик и джиратар по прехвърлителната сделка.