Във всеки случай, гневните изблици на детето ви са нежелано поведение. Те могат да имат продължителен негативен ефект както върху вас, така и върху него.

Плачът и хленченето са едни от най-неприятните звуци, които съществуват, но наред с това те могат да доведат до намалена умствена активност и да повишат риска от безпокойство и депресивни състояния.

Преди да започнете какъвто и да е разговор с детето си, първо трябва да го успокоите. Ето няколко начина, които ще ви помогнат да направите това лесно и бързо.

1. Дръжте се по същия начин като него

Това не значи наистина за изгубите контрол. Просто съзнателно пресъздавате действията на детето си. За да бъдете още по-убедителни, преувеличавайте това, което те правят.

Така детето ви ще бъде толкова изненадано, че плачът ще спре мигновено. По този начин ще му покажете, че съпреживявате това, което то изпитва.

2. Разсейте го

Посочете нещо в края на стаята и кажете: „Бога ми! Хайде да видим какво има там! Мисля, че видях някое от любимите ти ...” После може да продължите с разговора, но в първия момент използвайте разсейването, за да смените емоционалната обстановка.

3. Дайте му да хапне нещо

Храната може да накара всекиго да замълчи доволен, включително децата. Дръжте нещо вкусно в резерв, просто за всеки случай. Колкото по-сладко, толкова по-добре.

4. Подхвърлете го във въздуха

Има нещо в това да подхвърлите едно дете във въздуха, което не може да не го накара да се смее и развесели. Това по никакъв начин не означава проява на агресия.

Идеята е да отвлечете съзнанието му от това, за което плаче и да трансформирате хленча в смях. Когато се развесели, можете да поговорите с него относно поведението му.

5. Прегърнете го

Прегръдките лекуват. Гневните изблици често са израз на това, че детето не получава вниманието и любовта, които желае. Много родители правят грешката да пренебрегват тези неща, което води до влошаване на поведението. Понякога просто една прегръдка може да реши проблема.

6. Дръжте интересна играчка наблизо

Това е още един добър начин да разсеете детето. Сменяйте играчките и така ще запазите интереса му. Ако постоянно използвате една и съща, то просто ще я захвърли на пода. Няма нищо лошо да купите нова играчка от време на време.

7. Кажете му да избере къде желае да отиде

Независимо дали ще го заведете на площадката за малко или ще му пуснете филм, това може мигновено да промени настроението му.

8. Придърпайте го до себе си и му шепнете

Прошепнете му, че напълно разбирате защо плаче и че сте тук, за да му помогнете. Помолете го да ви каже от какво има нужда. Децата искат да знаят дали вие имате връзка с тях и какво ще кажете. Няма да могат да ви чуят, ако плачат, така че за да получат посланието ви, трябва да се успокоят.

След като избликът отмине, изчакайте докато сте насаме, за да обясните на детето си защо това, което прави не е редно и подходящо и че ще има последствия от тази реакция. Покажете му, че всеки се чувства зле понякога, но има и по-добри начини това да бъде изразено.