Нови мерки и инициативи на Министерство на земеделието и горите трябва да се борят с намаляващата популация на медоносните пчели у нас.

Предвижда се да бъдат залесени 23 хил. дка само и изключително с медоносни видове.

Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева в отговор на парламентарен въпрос относно опазването на пчелните семейства в страната.

Танева поясни, че през 2019 г. пчеларите са получили 20 % повече средства за подпомагане от държавата в сравнение с предходната 2018 година.

Припомнено беше, че през 2019 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчели, беше предоставено трикратно подпомагане под формата на държавна помощ от типа de minimis.

Общият размер на осигурените финансови средства е в размер на над 8 милиона лева.

През следващите две години е предвидено Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. да се прилага с широкото и активно участие на всички браншови организации в пчеларския сектор.

Програмата е одобрена от Европейската комисия, като общият й бюджет за трите години е в размер на 19 199 412 лева, който надвишава с 35% този за предходния тригодишен период.

Различни пестициди няма да може да се ползват през деня

Десислава Танева припомни, че вече има създадена работна група, която трябва да изготви промените, които да регулират използването на опасни препарати в светлата част на деня.

Предвижда се и всички земеделски производители да преминат обучение за това как да ползват различните препарати в практиката си, като дори се обмисля за целта да има специални консултанти, които да помагат, дават насоки и извършват обучения.

С цел осигуряване на информираност и прозрачност, на сайта на БАБХ има публикуван Регистър на издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, както и Списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по съдържащи се в тях активни вещества.

Биопрепаратите с по-лесна регистрация

Земеделският министър поясни още, че са предприети стъпки за по-лесна регистрация на биопестицидите и всички щадящи пчелите продукти за растителна защита, тъй като стандартната процедурата по регистрация на нов продукт е дълга и скъпа.