Днес предстои да бъдат внесени за разглеждане предложенията на депутати от ГЕРБ, които трябва да се противодействат със замърсяването на атмосферния въздух.

Сред предложенията фигурира и това да се налага присъда до 2 години и глоба в размер от 2000 до 5000 лв.

Това ще са санкциите, ако промените бъдат приети, в случаите в които се констатира изгарянето на големи количества отпадъчни моторни масла, всички разновидности на нефтопродуктите, в това число каучук, пластмаса и текстилни изделия.

Причината за исканите промени са зачестяващите сигнали за опасно замърсяване на въздуха над големите градове у нас.

Припомняме, че вече няколко поредни дни жителите на столицата се събуждат под гъста и задушлива мъгла, която поради особеностите на географското положение на града се разнася трудно и бавно.

За по-леки наказания – пробация

За констатираните по-леки нарушения ще се налагат различни наказания, основно финансови санкции.

Тук глобата може да достигне максимален размер от 1000 лева и пробация, ако се стигне до съда.

Предвижда се вариант, в който проверяващите да могат да влизат в домовете на хората, за да инспектират дали се изгарят опасни отпадъци с цел отопление.

Вносителите на промените са категорични, че в момента има само административни наказания, които вече са доказали своята неефективност.

От страна на общините се извършват постоянни проверки, но това няма как да улови всички нарушители.

Всички наложени глоби в момента са само за тези, които са хванати в момента, в който горят отпадъците.

Идеята е проверяващите да имат значително по-големи права, за да могат да правят значително по-мащабни проверки, като наред с това горенето на отпадъци да се инкриминира.

Ще се правят проверки и в домовете на хората

Депутатът от ГЕРБ Александър Ненков поясни, че желанието, което е залегнало в тези промени, е не просто да се продължи с хващането на хора, които горят гуми на открито, а да се стигне до тези, които го правят в домовете си.

Към настоящия момент единственото, което може да се тълкува като криминално действие е, ако при горенето на опасни отпадъци пострадат или загинат хора.

Според Ненков трябва да се помисли за това какво може да се направи, за да се ограничи замърсяването на въздуха, който дишаме всички.