Децата правят прекрасни и чудесни неща. Те извършват постъпки на смелост, добрина, честност и уважителност. И при все това този тип действия са често награждавани с простото "Ти си супер!“ или „Уау, ти успя!“

Добрите постъпки заслужават повече от безличното потупване по рамото и трябва да получават повече внимание, отколкото негативното поведение.

Проявата на добър характер предоставя възможност за разпознаване на положителното поведение посредством специфичен език; за утвърждаването на развитието на детския характер и да могат да децата да получават похвали за това, че са проявили своята същност и характер.

Концепцията за свързване на специфични действия със специфични уроци предопределя подхода, който можете да използвате, за да се развият добрите страни в характера на детето, като използвате показност, одобрение или похвала.

Това е подход, при който идентификацията на това което е добро, отива отвъд простото „Ти си страхотен!“

Признание – колко често виждате едно дете да протяга ръка към свой съотборник? Може би сте виждали как някое дете вдига якето на свое другарче и го поставя на стола му.

Идвало ли е детето ви при вас с намерени от него пари? Или то мие ли си ръцете доброволно след като е използвало тоалетната? А може би ви е донесло цвете или подарък?

Всичко това са признаци за загриженост към останалите, честност, самоуважение и доброта. Най-вероятно сте ставали свидетел на подобни ситуации и сте потупвали детето по рамото с думите: „Браво, това е супер!“

Но колко често сте отделяли време и внимание, за да дефинирате дадено действие конкретно? Казвали ли сте някога: „Това бе наистина достойно за уважение!“ или „Ти постъпи много честно като върна парите, които не бяха твои.“?

Когато дефинирате едно действие, признанието се превръща в нещо много повече от просто похвала: то става ефективен начин за насърчаване и подсилване на положителните страни на характера.

Одобрение – всички деца желаят и имат нужда от приемане и одобрение. Когато родителите и учителите разпознаят положителните черти на характера на едно дете, те могат да покажат своето одобрение по такъв начин, така че да помогнат на децата да превърнат тежи позитивни черти в нещо присъщо за тяхното мислене и поведение.

Одобрението поставя важност на доброто поведение и показва на децата типовете държане, които се толерират в клас или у дома. Когато една млада личност получи одобрение на своето поведение, действие или постъпка, то тя е мотивирана и вдъхновена да повтаря това.

Колко често чуваме за деца, които са постъпвали смело в дадена ситуация? Веднъж факт, подобно събитие за дадена личност става част от неговата или нейната репутация.

Така имаме възможността да направим дори повече, отколкото само да кажем: „Това е добро.“ Имаме възможността да кажем: „Това е добро, защото ти действа смело!“

Определянето на одобрението и похвалата ще помогне на детето да научи, че тази черта от неговия характер е вътре в него и това е причината, поради която тя може да бъде разпозната.