Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) поиска спешна среща с министър-председателя на страната акад. Николай Денков във връзка с обсъждането за въвеждане на минимален допълнителен данък в България. Все още въвеждането на допълнителния данък печалба е на ниво законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Искането за тази среща беше провокирано от обсъждането на предвидените за гласуване правила за въвеждане на допълнително облагане с минимален ефективен данък от 15 процента в България.

От КРИБ са изпратили писмо до министър-председателя с молба за среща, в което се посочва, че предвид важността на предложените промени в данъчната рамка на страната от 2024 година, КРИБ изразява настояването на бизнеса за въвеждането на изключение за съществена стопанска дейност съгласно Директива (ЕС) 2022/2523.

От конфедерацията също посочват в своето изложение, че всички становища на бизнеса, които са изложени и в рамките на общественото обсъждане на законопроекта и работата на Комисията по бюджет и финанси на към Народното събрание, съдържат две основни послания.

Първото включва подкрепата на бизнеса за въвеждането на минимален данък съобразно Директивата и второто е настояването на предвидените в Директивата данъчни облекчения да бъдат въведени в България.

Към настоящия момент няма друга държава членка на ЕС, която да не е въвела данъчните облекчения по директивата.

Какво гласи законопроекта

Законопроектът, който предвижда въвеждането на допълнителен данък печалба 15 на сто е изготвен от Министерството на финансите и внесен за обсъждане от Министерския съвет. В него не се предвижда въвеждане на изключението за съществена стопанска дейност с всички последици от подобен фискален подход като риск за влошаване на инвестиционната среда.

КРИБ посочват, че основното предимство на страната ни за привличане на преки чуждестранни инвестиции е конкурентният ѝ данъчен режим. Според Конфедерацията въвеждането на рестриктивни разпоредби в законопроекта ще нарушат значително тази конкурентно способност.

През последните години страната ни отчита дефицит на чуждестранните инвестиции в сравнение с други пазари в региона на Централна и Източна Европа. Това сочат данни предоставени от КРИБ.

Какви може да се резултатите от въвеждането на по-висок данък печалба

Повишаването на минималния данък печалба на 15 процента би намалило конкурентоспособността на страната ни и би изравнило нивото на облагане с това на редица други държави, с които България се съревновава в привличането на инвестиции.

Един от малкото начини, които страната ни може да запази това предимство е чрез въвеждането на облекчение за инвестиции в реалната стопанска дейност според КРИБ.

Парламентарната бюджетна комисия разгледа и обсъди законопроекта на второ четене в петък. Според приетите текстове се въвежда корпоративен данък от 15 процента, който ще обхване многонационалните и големи групи национални предприятия.

Окончателните текстове се очаква да бъдат приети в пленарна зала на заседание, което ще се проведе днес от 13 часа.