През следващите няколко месеца Япония е изправена пред поредица от годишнини, които вероятно би предпочела да забрави. Но това са дати, които ръководството в Китай може да е разумно да отбележи: бомби с броячи, задействани от имотен балон, тъй като това са, биха казали някои, времена на ехо от миналото, пише известен бизнес редактор.

Ново изследване сочи, че ако не бъде внимателен, Китай може да върви към нова вълна на икономическа японизация. През 2003 г. Япония вече не можеше да се заблуждава, че всичко е наред. 90-те години на миналия век отклониха страната от траектория, по която тя някога изглеждаше способна да изпревари САЩ.

Последвалото неправилно адресиране на планината от лоши заеми, натрупана през дните на самодоволството през 80-те години, сложи край на идеята, че страната може лесно да се възстанови.

Банковите сливания, за които настояваше Токио

Огромните банкови сливания, насърчавани от Токио през предходните три години, не бяха достатъчни, за да прикрият набор от взаимосвързани и неразрешени кризи. През март 2003 г. Sumitomo Mitsui Financial Group проведе паническо отделяне на слято дъщерно дружество на фона на огромни загуби.

През април започнаха да се появяват първите признаци, че един от най-големите кредитори в страната, Resona, се срива. През май данъкоплатците го спасиха чрез програма за национализация на стойност 17 милиарда долара.

По-късно същата година някога първокласен регионален кредитор, Ashikaga, фалира. Всички тези събития бяха отложени експлозии, които можеха да причинят много по-малко щети, ако бяха избухнали по-рано.

Проблемът, както екип от анализатори на Citigroup обяви наскоро, е, че Китай днес изглежда „поразително подобен“ на Япония в ерата след имотния ѝ балон.

Китай и Япония, сравнени по демографски показатели

Съответните демографски профили на двете страни (населението на Китай сега намалява, както японското години по-рано) напомнят, че след 1990 г. индексът на цените на жилищата в Япония спадна, тъй като кохортата от граждани на възраст 35 до 54 години намаля.

Докладът фокусира своите предупреждения върху потенциалните рискове за банковата система на Китай. Citigroup идентифицира няколко области на сходство. И двете страни бяха навлезли в продължителни фази на силен растеж на БВП (японската започна в следвоенната ера, а тази на Китай – след присъединяването към Световната търговска организация през 2001 г.) чрез инвестиции в инфраструктура и насърчаване на износа.

Между 2010 и 2020 г. образуването на капитал съставляваше средно 43 процента от растежа на китайския БВП, според Световната банка. Когато балонът в Япония се спука през 1990 г., делът на капиталообразуването в страната беше приблизително 36 процента, като се смяташе за много висок.